Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 25/04/2017

Veelgestelde vragen - Als u geen werk vindt

 • Als ik in het andere land geen baan vind en eerder thuiskom dan op mijn U2- of E303-formulier staat, mag ik dan in een ander land een baan gaan zoeken?

  JA — U mag nog een U2-formulier aanvragen om uw werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen (Vraag het arbeidsbureau (UWV, CAW of VDAB) dat uw oorspronkelijke U2-formulier heeft afgegeven of u naar huis moet komen om dit aan te vragen of dat u dit op afstand mag doen).

  De totale periode in het buitenland (dus in alle landen waar u naar werk zoekt terwijl u een werkloosheidsuitkering ontvangt) mag niet langer dan 3 maanden zijn. U kunt de periode verlengen tot 6 maanden, maar uw uitkeringsinstantie moet dat goedkeuren.

 • Hoe lang mag ik in een ander land blijven om daar naar een baan te zoeken?

  Een tweeledig antwoord op deze vraag:

  Uw recht om in een EU-land te verblijven

  U mag als werkloze zo lang u wilt in een ander EU-land blijven als u kunt aantonen dat u op zoek bent naar werk en een goede kans heeft daadwerkelijk werk te vinden. Bewijzen hiervoor zijn kopieën van sollicitatiebrieven, uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, positieve reacties op uw sollicitaties, e.d. U heeft dit recht ook als u geen inkomen heeft en/of geen werkloosheidsuitkering meer krijgt.

  Als u werkloos raakt terwijl u in een ander EU-land woont, dan heeft u nog steeds het recht daar te wonen en hetzelfde recht op uitkeringen e.d. als onderdanen van dat land, als u:

  • tijdelijk niet kunt werken vanwege ziekte of een ongeval
  • ingeschreven staat bij het arbeidsbureau (UWV of VDAB) als onvrijwillig werkloos nadat u:
   • er meer dan een jaar gewerkt heeft, of
   • er minder dan een jaar gewerkt heeft (in dit geval heeft u tenminste 6 maanden lang recht op dezelfde uitkeringen als onderdanen van dat land)
  • begint met een beroepsopleiding (als u niet onvrijwillig werkloos bent, moet de opleiding aansluiten bij uw vorige baan).

  Uw recht om uw werkloosheidsuitkering in een ander land te ontvangen

  U kunt uw werkloosheidsuitkering 3 maanden lang in een ander land uitgekeerd krijgen. U krijgt hetzelfde bedrag, het wordt op uw rekening gestort in het land waar u werkloos geraakt bent. Als u langer dan 3 maanden wilt blijven, kunt u een verlenging van 3 maanden aanvragen. U moet hiervoor toestemming vragen bij het arbeidsbureau in het land waar u werkloos geraakt bent.

  U krijgt niet automatisch toestemming voor zo'n verlenging. Uw persoonlijke omstandigheden worden in overweging genomen bij het besluit toestemming te verlenen of te weigeren. In sommige landen wordt verlenging maar zelden toegestaan, bijvoorbeeld alleen als u in de eerste 3 maanden ziek bent geweest of een ongeluk heeft gehad. In andere landen moet u kunnen bewijzen dat u actief naar werk heeft gezocht (bijvoorbeeld met kopieën van sollicitatiebrieven).

Algemene informatie hierover
Als u geen werk vindt
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies