Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Ko darīt, ja jums neizdodas atrast darbu

 • Ja ārzemēs darbu neatrodu un atgriežos dzimtenē agrāk, nekā norādīts manā U2 veidlapā (vai E 303 veidlapā), vai varu mēģināt darbu meklēt citā valstī?

  — varat pieprasīt jaunu U2 veidlapu, lai turpinātu saņemt bezdarbnieka pabalstu. (Pavaicājiet nodarbinātības dienestam, kurš jums izsniedza sākotnējo U2 veidlapu, vai jums būs jābrauc atpakaļ mājās, lai pieprasītu jauno atļauju, vai jūs to varat nokārtot, atrazdamies citā valstī).

  Kopējais ārzemēs (t. i., visās valstīs, kur meklējat darbu, kamēr saņemat bezdarbnieka pabalstu) pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus (ar iespēju pagarināt līdz 6 mēnešiem, ja pabalstu maksājošā iestāde piekrīt).

 • Cik ilgi varu būt citā ES valstī, lai tur meklētu darbu?

  Atbildei uz šo jautājumu ir divas daļas.

  Tiesības uzturēties citā ES valstī

  Bezdarbnieks, kurš meklē darbu citā ES valstī, drīkst tur uzkavēties, kamēr viņš var pierādīt, ka tur meklē darbu un ka viņam ir labas izredzes to atrast (piemēram, ar darba pieteikumu kopijām, uzaicinājumiem uz darba intervijām, ar pozitīvām atbildēm uz darba pieteikumiem). Tas ir atļauts arī tad, ja viņam nav ienākumu vai viņš vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

  Ja tikko zaudējāt darbu, dzīvodams citā valstī, jums joprojām ir tiesības dzīvot tur un saņemt tādus pašus pabalstus kā attiecīgās valsts pilsoņiem, bet ar šādiem nosacījumiem:

  • īslaicīgi nespējat strādāt slimības vai negadījuma dēļ;
  • esat reģistrēts attiecīgajā nodarbinātības dienestā kā bezdarbnieks pret paša gribu un
   • bijāt nodarbināts vairāk nekā gadu
   • vai bijāt nodarbināts mazāk nekā gadu (šādā gadījumā jūs vismaz 6 mēnešus paturat tiesības uz tādu pašu attieksmi kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem);
  • sākat arodapmācību (ja neesat bezdarbnieks pret paša gribu, tad šai apmācībai jābūt saistītai ar iepriekšējo darbu).

  Tiesības turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu ārzemēs

  Bezdarbnieka pabalstu var saņemt arī tad, kad meklējat darbu citā valstī, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus. To pašu summu ieskaitīs jūsu bankas kontā valstī, kurā kļuvāt par bezdarbnieku. Ja vēlaties ārvalstī palikt ilgāk par 3 mēnešiem, varat pieprasīt 3 mēnešu pagarinājumu. Jāpiesakās tieši tās valsts nodarbinātības dienestā, kurā kļuvāt par bezdarbnieku.

  Valsts iestādēm nav pienākums piešķirt pagarinājumu. Tās pieņems lēmumu, ņemot vērā jūsu situāciju. Dažās valstīs pagarinājumu piešķir tikai ārkārtas gadījumos, piemēram, ja pirmajos 3 mēnešos esat slimojis vai cietis negadījumā. Citās valstīs tikai jāuzrāda pierādījums, ka aktīvi meklējat darbu ārzemēs (piemēram, darba pieteikuma vēstuļu kopijas).

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Ko darīt, ja jums neizdodas atrast darbu
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.