Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Jos työtä ei löydy

 • Jos en löydä työtä toisesta maasta ja palaan kotiin ennen U2-lomakkeella (tai E303-lomakkeella) ilmoittamaani ajankohtaa, voinko matkustaa työnhakuun johonkin muuhun maahan?

  KYLLÄ — Voit hakea uuden U2-lomakkeen, jolloin saat työttömyyskorvauksen edelleen. (Kysy alkuperäisen U2-lomakkeen antaneesta työvoimatoimistosta, onko sinun palattava kotimaahan uuden lomakkeen saamista varten, vai voitko saada lomakkeen postitse.)

  Ulkomailla (eli kaikissa maissa yhteensä työnhaussa työttömyyskorvausta nostaen) vietetty aika saa olla enintään kolme kuukautta (mutta työttömyyskorvauksen maksamisesta vastaavan viranomaisen luvalla aikaa voidaan pidentää enintään kuuteen kuukauteen).

 • Kuinka kauan saan oleskella työnhaussa toisessa maassa?

  Vastaus kysymykseen on kaksiosainen:

  Oikeutesi oleskella toisessa EU-maassa

  Kun olet työtön työnhakija, voit oleskella toisessa maassa niin kauan kuin pystyt todistamaan, että olet työnhaussa ja työpaikan löytyminen on todennäköistä. Todisteeksi kelpaavat esimerkiksi kopiot työhakemuksista, haastattelukutsut ja hakemuksiin saadut myönteiset vastaukset. Tämä pätee silloinkin, kun sinulla ei ole tuloja tai työttömyyskorvauksesi maksaminen on päättynyt.

  Jos jäät työttömäksi toisessa maassa asuessasi, sinulla on edelleen oikeus asua maassa ja saada samoja etuuksia kuin maan omat kansalaiset, jos olet

  • tilapäisesti työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi
  • ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi, kun olet ollut
   • työssä yli vuoden tai
   • työssä alle vuoden (tässä tapauksessa sinulla on vähintään kuuden kuukauden ajan oikeus tulla kohdelluksi samoin kuin maan omat kansalaiset)
  • aloittamassa ammattiopintoja (jos olet itse irtisanoutunut työpaikastasi, koulutuksen täytyy jollakin tavalla liittyä aikaisempaan työhösi).

  Oikeutesi saada työttömyyskorvausta myös ulkomailla oleskelun ajan

  Voit saada edelleen työttömyyskorvausta kolmen kuukauden ajan, kun haet töitä toisesta maasta. Sinulle maksetaan sama summa suoraan pankkitilille siinä maassa, jossa jäit työttömäksi. Jos haluat jatkaa oleskelua yli kolme kuukautta, voit hakea oleskeluajan pidentämistä enintään kolmella kuukaudella. Hakemus osoitetaan suoraan työvoimatoimistolle siinä maassa, jossa jäit työttömäksi.

  Kansalliset viranomaiset eivät ole velvollisia jatkamaan oleskeluaikaa. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon henkilökohtainen tilanteesi. Eräät viranomaiset suostuvat jatkamaan oleskeluaikaa vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi silloin, jos olet sairastunut tai joutunut onnettomuuteen ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Toiset vaativat vain jonkinlaista todistusta siitä, että etsit ulkomailla oleskellessasi aktiivisesti töitä (esimerkiksi kopioita työhakemuksista).

Aiheen pääsivulle
Jos työtä ei löydy
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa