Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Kui te ei leia tööd

 • Kui ma ei leia teises riigis tööd ning tulen tagasi koduriiki U2-vormil (või E303-vormil) märgitust varem, siis kas võin hakata tööd otsima mõnes teises riigis?

  JAH — Võite taotleda uut U2-vormi, et saada jätkuvalt töötushüvitisi (Küsige sellest tööhõivebüroost, mis väljastas teie esialgse U2-vormi, kas peate uue loa taotlemiseks minema tagasi oma koduriiki, või saate seda teha ka eemal viibides).

  Teie välismaal (s.t kõigis riikides, kus te tööd otsite, saades samal ajal töötushüvitisi) viibitud ajavahemik ei tohi ületada 3 kuud (mida on võimalik pikendada 6 kuuni, kui teile hüvitisi maksev ametiasutus sellega nõustub).

 • Kui kaua võin ma töö otsimise eesmärgil viibida mõnes teises riigis?

  Vastus sellele küsimusele on kaheosaline.

  Teie õigus viibida teises ELi liikmesriigis

  Tööd otsiva mittetöötava isikuna võite viibida teises riigis nii kaua, kui suudate tõendada, et otsite tööd ning et teil on hea võimalus seda leida (võite esitada nt koopiad tööavaldustest, kutsed tööintervjuudele, positiivsed vastused teie tööavaldustele). See kehtib ka juhul, kui teil puudub sissetulek või kui te ei saa enam töötushüvitisi.

  Kui kaotate töö mõnes teises liikmesriigis elades, on teil jätkuvalt õigus seal elada ning saada samu hüvitisi, mida antakse asjaomase riigi kodanikele, kui:

  • teil ei ole ajutiselt võimalik töötada haiguse või õnnetuse tõttu;
  • olete registreeritud pädevas tööhõiveametis kui töötu endast sõltumatutel põhjustel pärast seda, kui olete
   • töötanud rohkem kui 1 aasta või
   • töötanud vähem kui 1 aasta (sellisel juhul säilib teie õigus asjaomase riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele veel vähemalt 6 kuud);
  • hakkate osalema kutsekoolitusel (kui te olete endast sõltuvatel põhjustel töötu, peab koolitus olema seotud teie eelmise tööga).

  Teie õigus saada töötushüvitisi ka välismaal viibimise ajal

  Kui otsite tööd teises riigis, saate jätkuvalt töötushüvitisi 3 kuu jooksul. Sama summa makstakse otse teie pangakontole riigis, kus te töötuks jäite. Kui soovite välismaale jääda kauemaks kui 3 kuuks, võite taotleda 3-kuulist ajapikendust. Peate seda taotlema otse riiklikult tööturuasutuselt riigis, kus te töötuks jäite.

  Riiklikud ametiasutused ei ole kohustatud asjaomast tähtaega pikendama. Nad teevad otsuse vastavalt teie isiklikele asjaoludele. Mõned ametiasutused lubavad tähtaja pikendamist üksnes erandjuhtudel – näiteks, kui olite esimese 3 kuu jooksul haige või kui teiega juhtus õnnetus. Mõned teised nõuavad aga tõendeid (nt tööavalduste koopiaid) selle kohta, et otsite välismaal tööd.

Lisateave selle teema kohta
Kui te ei leia tööd
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid