Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Hvis du ikke finder arbejde

 • Hvis jeg ikke kan finde et job i det andet land og derfor rejser hjem tidligere, end det fremgår af min U2-blanket (eller E 303), kan jeg så prøve at søge i et tredje land?

  JA — Du kan søge om en ny U2-blanket for fortsat at modtage din arbejdsløshedsunderstøttelse (spørg det jobcenter, der udstedte din oprindelige U2-blanket, om du skal rejse hjem for at søge om en ny tilladelse, eller om du kan gøre det på afstand).

  Du kan samlet højst opholde dig i udlandet (dvs. i alle lande, hvor du søger job og samtidig får arbejdsløshedsunderstøttelse) i 3 måneder (med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder, hvis den myndighed, der udbetaler understøttelsen, indvilger).

 • Hvor længe kan jeg blive i et andet land for at søge job?

  Svaret på dette spørgsmål er delt i 2:

  Din ret til at opholde dig i et andet EU-land

  Som arbejdssøgende kan du opholde dig i det andet land så længe, som du kan dokumentere, at du søger job og har en god chance for at finde et — f.eks. med kopier af ansøgninger, indkaldelser til jobsamtaler eller positive reaktioner på dine ansøgninger. Det gælder også, selv om du ikke har nogen indtægt eller ikke længere får arbejdsløshedsunderstøttelse.

  Hvis du mister dit job, mens du bor i et andet land, har du stadig ret til at blive boende der og få de samme ydelser som landets statsborgere, hvis du:

  • midlertidigt er ude af stand til at arbejde pg.a. sygdom eller ulykke
  • er tilmeldt den relevante arbejdsformidling som uforskyldt arbejdsløs, efter du har:
   • været ansat i over et år — eller
   • været ansat i under 1 år (så har du ret til samme behandling som landets egne borgere i mindst 6 måneder)
  • starter på en erhvervsuddannelse (hvis du ikke er ufrivilligt arbejdsløs, skal uddannelsen være knyttet til dit tidligere job).

  Din ret til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i udlandet

  Du kan fortsat få arbejdsløshedsunderstøttelse i 3 måneder, mens du søger job i et andet land. Du vil få udbetalt det samme beløb direkte på din bankkonto i det land, du blev arbejdsløs i. Hvis du vil blive i mere end 3 måneder, kan du søge om en 3-måneders forlængelse. Du skal søge direkte på den nationale arbejdsformidling i det land, hvor du blev arbejdsløs.

  Landets myndigheder er ikke forpligtet til at give dig en forlængelse. De tager stilling på baggrund af dine personlige forhold. Nogle myndigheder giver kun en forlængelse i undtagelsestilfælde — f.eks. hvis du har været syg eller ude for en ulykke i de første 3 måneder. Andre kræver bare dokumentation for, at du aktivt søger job (f.eks. kopier af jobansøgninger).

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Hvis du ikke finder arbejde
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning