Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Ако не намерите работа

 • Ако не си намеря работа в друга страна и се прибера по-рано от датата, посочена в моя формуляр U2 (или формуляр E 303), мога ли да потърся работа в различна страна?

  ДА — Mожете да подадете заявления за нов формуляр U2, за да продължите да получавате обезщетения за безработица (Попитайте службата, която ви е издала предишния формуляр U2, дали трябва да се върнете у дома, за да подадете заявление за това ново разрешение, или можете да го направите от чужбина).

  Общият период на вашия престой в чужбина (т.е. във всички страни, в които си търсите работа, докато получавате обезщетения за безработица) не може да е повече от 3 месеца (възможно е удължаване до 6 месеца при съгласие на институцията, изплащаща вашите обезщетения).

 • Колко дълго мога да остана в друга страна, за да си търся работа там?

  Отворът на този въпрос се състои от 2 части:

  Вашето право на престой в друга страна от ЕС

  Като безработен, търсещ работа, имате право да останете в друга страна, докато можете да представите доказателства, че си търсите работа и че имате добри шансове да си намерите работа – например копия от кандидатури за работа, покани за интервюта или положителни реакции на ваши кандидатури. Това важи дори ако не разполагате с доход или вече не получавате обезщетения за безработица.

  Ако загубите работата си, докато живеете в друга страна, имате право да живеете там и да получавате същите обезщетения като нейните граждани, ако сте:

  • временно нетрудоспособен поради болест или инцидент,
  • регистриран в съответното бюро по труда като принудително безработен, след като сте:
   • работили повече от година или
   • работили по-малко от 1 година (в този случай запазвате правото си на равно третиране с гражданите на съответната държава за поне 6 месеца)
  • започнали професионално обучение (ако не сте принудително безработен, обучението трябва да е свързано с предишна работа).

  Вашето право да продължите да получавате обезщетения за безработица, когато сте в чужбина

  Можете да продължите да получавате обезщетения за безработица, докато си търсите работа в друга страна, за период от 3 месеца. Същата сума ще бъде превеждана по вашата банкова сметка в страната, в която сте загубили работата си. Ако желаете да останете в другата страна повече от 3 месеца, можете да поискате удължаване на срока с 3 месеца. Трябва да подадете заявление до националната служба по заетостта в страната, в която сте загубили работата си.

  Националните институции не са длъжни да удължават срока. Те ще решат, като вземат предвид обстоятелствата във вашия случай. Някои институции удължават срока само в изключителни случаи, например ако сте се разболели или сте претърпели инцидент през първите три месеца. Други институции просто искат да представите някакво доказателство, че активно си търсите работа в чужбина (например копия от кандидатури за работа).

Вижте основната информация по темата
Ако не намерите работа
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети