Senast kontrollerat: 24/01/2019

Tillträde till jobb i den offentliga sektorn

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta i ett annat EU-land, också i den offentliga sektorn - alltså till exempel i statliga företag, organisationer och myndigheter.

Din rätt att arbeta i ett annat EU-land kan vara tillfälligt begränsad om du är medborgare i Kroatien

EU-länderna har emellertid rätt att reservera vissa jobb för sina egna medborgare om de rör

Det gäller framför allt anställningar inom utrikesförvaltningen, försvaret, polisen och rätts- och skatteväsendet. Men också där måste tjänster som inte innebär myndighetsutövning vara öppna för andra EU-medborgare. Administrativa jobb och it-jobb innebär ingen myndighetsutövning, så de kan inte förbehållas landets egna medborgare.

För att få ett jobb i den offentliga sektorn kan du behöva få ett officiellt erkännande av dina kvalifikationer i det land där du vill arbeta.

Ditt nya land får inte nedvärdera din arbetslivserfarenhet bara för att du har arbetat i ett annat EU-land när det gäller att

Exempel från verkligheten

Din erfarenhet i EU räknas

Franska Elisa arbetade som lärare i hemlandet i tio år innan hon flyttade till Italien. Hennes lärarutbildning godkändes där, men de italienska myndigheterna jämställde henne med en nyutexaminerad lärare och placerade henne i den lägsta lönegraden.

Om antalet tjänsteår avgör lönen för lärare i Italien måste Elisa få tillgodoräkna sig jämförbar erfarenhet från ett annat EU-land.

Se också:

Så får du dina yrkeskvalifikationer erkända

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: