Nazadnje pregledano: 24/01/2019

Možnosti zaposlitve v javnem sektorju

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Državljani EU imajo pravico do zaposlitve v drugi državi EU, tudi v javnem sektorju te države, na primer v državnih podjetjih, vladnih organih in javni upravi.

V nekaterih državah EU veljajo začasne omejiitve zaposlovanja za hrvaške državljane.

Države EU lahko nekatera delovna mesta kljub temu zadržijo samo za svoje državljane, vendar samo, kadar delovna mesta zadevajo:

Največkrat gre za delovna mesta v diplomatski službi, vojski, policiji in varnostnih silah, sodnih in davčnih organih. Toda tudi v teh službah morajo biti tista delovna mesta, ki ne zadevajo izvajanje javnih pooblastil, dostopna državljanom drugih držav EU. Administrativna in tehniška dela denimo ne vključujejo izvajanje javnih pooblastil, zato jih država ne more zadržati samo za svoje državljane.

Če se potegujete za delovno mesto v javnem sektorju druge države, boste verjetno najprej morali pridobiti priznanje svojih kvalifikacij.

Vaše delovne izkušnje mora tuji delodajalec upoštevati enako, kot če bi jih pridobili v državi nove zaposlitve, kadar odloča:

Praktični primer

Delovne izkušnje, pridobljene v različnih državah EU, so enakovredne

Francozinja Elisa je v Franciji deset let delala kot učiteljica, potem se je preselila v Italijo. Pristojni organi v Italiji so ji sicer priznali učiteljsko diplomo, vendar so jo šteli za začetnico in jo uvrstili v najnižji plačni razred.

Če v Italiji napredovanje in plačo učiteljev določijo na podlagi delovnih izkušenj, morajo enakovredno točkovati primerljive delovne izkušnje, ki jih je Elisa pridobila v drugi državi EU.

Glej tudi:

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: