Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 17/04/2018

Prístup k pracovným miestam vo verejnom sektore

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Ako občan EÚ máte právo pracovať v inej krajine EÚ vrátane verejného sektora (napríklad vo verejnej správe alebo v štátnych podnikoch).

Ak ste občanom Chorvátska, vaše právo pracovať v niektorých krajinách EÚ môže byť dočasne obmedzené.

Krajiny EÚ môžu aj naďalej vyhradiť určité pracovné miesta pre svojich občanov, avšak len v záujme:

 • výkonu verejnej moci
 • ochrany všeobecných záujmov štátu.

Zvyčajne ide o pracovné miesta v diplomatických službách, ozbrojených silách, polícii a bezpečnostných zložkách, justícii alebo daňových orgánoch. Pokiaľ však v týchto prípadoch nejde o výkon verejnej moci, musia mať občania EÚ možnosť uchádzať sa o tieto pozície. Napríklad administratívne miesta alebo pozície v oblasti technickej podpory nie je možné vyhradiť len pre občanov danej krajiny.

Je možné, že na získanie pracovného miesta vo verejnom sektore budete potrebovať úradné uznanie kvalifikácie v krajine, v ktorej chcete pracovať.

Vo vašej novej krajine sa nemôže vašej odbornej praxi pripisovať nižšia váha len preto, že ste ju nadobudli v inom členskom štáte, ak ide o:

 • rozhodnutie o tom, na ktoré pracovné pozície spĺňate požiadavky, ak sa vo výberových konaniach požaduje určitá odborná prax alebo istý počet odpracovaných rokov v danej oblasti;
 • rozhodovania o platových podmienkach, platových triedach a ďalších súvisiacich podmienkach.

Príbeh

Vaša prax sa započíta

Elisa, ktorá pracovala 10 rokov ako učiteľka, sa presťahovala z Francúzska do Talianska. Jej kvalifikácia síce bola v Taliansku uznaná, ale dĺžku jej odbornej praxe talianske orgány neuznali a stanovili jej najnižšiu mzdu.

Ak sa v Taliansku posudzuje odborná spôsobilosť a určuje platová trieda na základe započítanej odbornej praxe,Taliansko musí rovnako zohľadniť porovnateľnú prax dosiahnutú v inom členskom štáte.

Pozrite aj:

Uznávanie odborných kvalifikácií

Právne predpisy EÚ
 • Pracovný dokument úradov Komisie "Voľný pohyb pracovníkov verejného sektora" English
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo