Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 21/03/2017

Toegang tot banen in de publieke sector

Als onderdaan van de EU hebt u het recht om in een ander land te werken, ook in de publieke sector — hiertoe behoren bijvoorbeeld staatsbedrijven, overheidsorganen en overheidsinstanties.

In sommige EU-landen kan uw recht om te werken tijdelijk beperkt zijn als u onderdaan van Kroatië bent.

EU-landen kunnen nog steeds bepaalde banen voor hun eigen onderdanen reserveren, maar alleen als het gaat om:

  • het uitoefenen van overheidsbevoegdheden
  • het beschermen van de algemene staatsbelangen.

Dit zijn gewoonlijk banen bij de diplomatieke dienst, de strijdkrachten, politie en beveiligingsdiensten, rechterlijke macht en belastingautoriteiten. Maar zelfs daar moeten banen waar geen uitoefening van overheidsbevoegdheden mee gemoeid is, openstaan voor andere EU-burgers. Bij bijvoorbeeld administratieve banen en banen in de technische ondersteuning gaat het niet om uitoefening van dergelijke bevoegdheden, en dus kunnen die banen niet voor de eigen onderdanen van een land worden gereserveerd.

Als u een baan in de publieke sector wilt, hebt u wellicht officiële erkenning van uw kwalificaties nodig in het land waar u wilt werken.

Uw nieuwe land kan uw beroepservaring niet lager inschalen omdat u deze in een ander EU-land hebt opgedaan, bij het:

  • besluiten voor welke banen u in aanmerking komt, wanneer anciënniteit of ervaring wordt vereist om deel te nemen aan een selectieprocedure
  • bepalen van uw salaris, schaal of andere voorwaarden.

Een verhaal

Uw ervaring in de EU telt mee

Elisa uit Frankrijk heeft tien jaar als lerares in Frankrijk gewerkt voordat ze naar Italië verhuisde. Haar kwalificatie als lerares werd in Italië erkend, maar de Italiaanse autoriteiten beschouwden haar als beginner en plaatsten haar in de laagste anciënniteits- en salarisschaal.

Als de anciënniteit en het salaris van leraren in Italië wordt bepaald met inachtneming van het aantal jaren beroepservaring, moet Italië Elisa dezelfde inschaling geven voor de vergelijkbare ervaring die ze in een ander EU-land heeft opgedaan.

Zie ook:

Erkenning van beroepskwalificaties

EU-wetgeving
  • Werkdocument van de diensten van de Commissie: "Free movement of workers in the public sector" English
Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies