Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 21/03/2017

Darba iespējas valsts sektorā

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsEnglish
 • ES publikācijas par "Brexit"English
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"English

Ja esat ES pilsonis, jums ir tiesības strādāt citās ES dalībvalstīs, tostarp arī valsts un pašvaldību sektorā. Piemēram, drīkstat strādāt valstij piederošos uzņēmumos, valsts iestādēs un struktūrās.

Ja esat Horvātijas pilsonis, var gadīties, ka dažās ES valstīs jūsu tiesības tur strādāt pagaidām vēl ir ierobežotas.

ES dalībvalstis joprojām dažus amatus drīkst paturēt tikai saviem pilsoņiem, tomēr tās drīkst tā rīkoties tikai tad, ja

 • attiecīgais amats saistīts ar valsts varas īstenošanu
 • tas saistīts ar valsts vispārējo interešu aizsardzību.

Parasti šādi ierobežojumi ir diplomātiskajā dienestā, armijā, policijā, aizsardzības spēkos, tiesībsargājošajās un nodokļu iestādēs. Tomēr arī šajās iestādēs amatiem, kas nav saistīti ar valsts varas īstenošanu, jābūt pieejamiem arī citu ES dalībvalstu pilsoņiem. Piemēram, ja darbs ir administratīvs vai saistīts ar tehniskās palīdzības sniegšanu, nevis ar valsts varas īstenošanu, šādu amatu valsts nedrīkst paturēt tikai saviem pilsoņiem.

Lai dabūtu darbu valsts vai pašvaldības iestādē, jums, iespējams, vispirms jāpanāk, lai tiktu atzīta jūsu profesionālā kvalifikācija valstī, kur vēlaties strādāt.

Jūsu jaunā mītnes valsts nedrīkst jūsu darba pieredzi novērtēt sliktāk tikai tāpēc, ka to esat ieguvis citā ES dalībvalstī. Tas attiecas, piemēram, uz situācijām, kad tās

 • izlemj, uz kādiem amatiem jūs drīkstat kandidēt un kāda pieredze vajadzīga, lai drīkstētu piedalīties konkursā;
 • nolemj, kāda būs jūsu alga, dienesta pakāpe, un kad tās lemj par citiem noteikumiem.

Piemērs no dzīves

Citā ES dalībvalstī gūta darba pieredze ir no svara

Francijas pilsone Elīza pirms pārcelšanās uz Itāliju bija nostrādājusi 10 gadus par skolotāju Francijā. Itālijā atzina viņas kvalifikāciju (tiesības strādāt par skolotāju), tomēr Itālijas iestādes viņu šajā darbā uzskatīja par iesācēju un piešķīra viņai viszemāko pakāpi un algu.

Tā kā Itālijā amata pakāpi un algu nosaka, ņemot vērā profesijā nostrādāto gadu skaitu, Itālijas iestādēm ir pienākums Elīzas darba pieredzi, kas iegūta citā ES dalībvalstī, pilnībā pielīdzināt Itālijā gūtai pieredzei.

Lasiet arī:

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana

ES tiesību akti
 • Eiropas Komisijas darba dokuments "Publiskā sektora darbinieku brīva pārvietošanās" English
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.