Posljednji put provjereno : 24/01/2019

Pristup zaposlenju u javnom sektoru

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Kao državljanin države članice imate pravo raditi u drugoj državi članici, uključujući u njezinu javnom sektoru, na primjer u državnim poduzećima, državnim tijelima i tijelima javne vlasti.

Vaše pravo rada u nekim državama članicama može biti privremeno ograničeno ako ste državljanin Hrvatske.

Države članice i dalje mogu zadržati određene poslove za svoje državljane, ali samo ako poslovi obuhvaćaju:

Obično je riječ o poslovima u diplomatskoj službi, oružanim snagama, policiji i snagama sigurnosti te pravosudnim i poreznim tijelima. No i u tim slučajevima poslovi koja ne uključuju izvršavanje javnih ovlasti moraju biti dostupni državljanima drugih država članica. Na primjer, poslovi u administraciji ili poslovi tehničke pomoći ne obuvaćaju izvršavanje tih ovlasti, stoga ti poslovi ne smiju biti rezervirani samo za državljane te države.

Kako biste dobili posao u javnom sektoru, možda ćete trebati zatražiti službeno priznavanje kvalifikacija u državi u kojoj želite raditi.

Vaša nova država ne smije vam umanjiti stručno iskustvo samo zbog toga što ste ga stekli u drugoj državi članici kada je riječ o sljedećem:

Primjer

Vaše iskustvo u Europskoj uniji uzima se u obzir

Elisa iz Francuske radila je kao učiteljica u Francuskoj deset godina prije preseljenja u Italiju. Njezine kvalifikacije za posao učiteljice priznate su u Italiji, ali su je talijanska nadležna tijela smatrala početnicom, pa su je smjestila u najniži platni razred.

Ako se u Italiji radni staž i plaća učitelja određuju uzimajući u obzir godine stručnog iskustva, Italija mora jednako vrednovati iskustvo koje je Elisa stekla u drugoj državi članici.

Vidi i:

priznavanje stručnih kvalifikacija

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: