Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 21/03/2017

Julkisen sektorin työpaikkoihin pääsy

EU-kansalaisena sinulla on oikeus työskennellä toisessa EU-maassa myös julkisella sektorilla eli esimerkiksi valtion omistamissa yrityksissä, valtionhallinnossa tai julkisten viranomaisten palveluksessa.

Jos olet Kroatian kansalainen, työskentelyoikeuttasi muutamissa EU-maissa on saatettu tilapäisesti rajoittaa.

EU-maat saattavat edelleen varata tiettyjä työpaikkoja vain omille kansalaisilleen, mutta vain jos niihin liittyy

  • julkisen vallan käyttöä
  • valtion yleisten etujen valvontaa.

Tällaisia tehtäviä on yleensä ulkosuhdehallinnossa, asevoimissa, poliisivoimissa ja turvallisuusjoukoissa sekä oikeus- ja verohallinnossa. Myös näissä virkojen, joihin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, on kuitenkin oltava avoimia myös muiden EU-maiden kansalaisille. Esimerkiksi hallinnon ja teknisen tuen tehtävissä ei yleensä käytetä julkista valtaa, mistä syystä näitä työpaikkoja ei voi varata vain maan omille kansalaisille.

Jos haet työpaikkaa julkiselta sektorilta, saatat tarvita tutkinnollesi virallisen tunnustaminen tulevassa työskentelymaassasi.

Toisesta EU-maasta hankitun ja kotimaisen työkokemuksen on oltava uudessa työskentelymaassasi samanarvoisia

  • vaadittua pätevyyttä tutkittaessa, jos tehtävää hakiessa edellytetään työkokemusta
  • palkkaa, palkkaluokkaa tai muita ehtoja määriteltäessä.

Esimerkkitapaus

Toisista EU-maista saatu työkokemus on arvokasta

Ranskalainen Elisa toimi Ranskassa opettajana kymmenen vuoden ajan ennen muuttoaan Italiaan. Hänet todettiin päteväksi työskentelemään opettajana Italiassa, mutta Italian viranomaiset eivät ottaneet huomioon hänen työkokemustaan, vaan sijoittivat hänet alimpaan palkka- ja kokemusluokkaan.

Jos Italiassa opettajien kokemus ja palkka määräytyvät työvuosien perusteella, on Italian viranomaisten pidettävä Elisan toisesta EU-maasta saamaa vertailukelpoista työkokemusta samanarvoisena kuin Italiasta saatua.

Katso myös:

Ammatillisen pätevyyden tunnustaminen

EU-lainsäädäntö
  • Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: "Free movement of workers in the public sector" English
Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa