Tarkistettu viimeksi: 24/01/2019

Julkisen sektorin työpaikkoihin pääsy

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

EU-kansalaisena sinulla on oikeus työskennellä toisessa EU-maassa myös julkisella sektorilla eli esimerkiksi valtion omistamissa yrityksissä, valtionhallinnossa tai julkisten viranomaisten palveluksessa.

Jos olet Kroatian kansalainen, työskentelyoikeuttasi muutamissa EU-maissa on saatettu tilapäisesti rajoittaa.

EU-maat saattavat edelleen varata tiettyjä työpaikkoja vain omille kansalaisilleen, mutta vain jos niihin liittyy

Tällaisia tehtäviä on yleensä ulkosuhdehallinnossa, asevoimissa, poliisivoimissa ja turvallisuusjoukoissa sekä oikeus- ja verohallinnossa. Myös näissä virkojen, joihin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, on kuitenkin oltava avoimia myös muiden EU-maiden kansalaisille. Esimerkiksi hallinnon ja teknisen tuen tehtävissä ei yleensä käytetä julkista valtaa, mistä syystä näitä työpaikkoja ei voi varata vain maan omille kansalaisille.

Jos haet työpaikkaa julkiselta sektorilta, saatat tarvita tutkinnollesi virallisen tunnustaminen tulevassa työskentelymaassasi.

Toisesta EU-maasta hankitun ja kotimaisen työkokemuksen on oltava uudessa työskentelymaassasi samanarvoisia

Esimerkkitapaus

Toisista EU-maista saatu työkokemus on arvokasta

Ranskalainen Elisa toimi Ranskassa opettajana kymmenen vuoden ajan ennen muuttoaan Italiaan. Hänet todettiin päteväksi työskentelemään opettajana Italiassa, mutta Italian viranomaiset eivät ottaneet huomioon hänen työkokemustaan, vaan sijoittivat hänet alimpaan palkka- ja kokemusluokkaan.

Jos Italiassa opettajien kokemus ja palkka määräytyvät työvuosien perusteella, on Italian viranomaisten pidettävä Elisan toisesta EU-maasta saamaa vertailukelpoista työkokemusta samanarvoisena kuin Italiasta saatua.

Katso myös:

Ammatillisen pätevyyden tunnustaminen

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: