Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 21/03/2017

Juurdepääs avaliku sektori töökohtadele

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

ELi kodanikuna on teil õigus töötada teises ELi riigis, kaasa arvatud avalikus sektoris — näiteks riigiettevõtetes, valitsusorganites ja avaliku sektori asutustes.

Teie õigus töötada mõnes ELi riigis võib olla ajutiselt piiratud, kui olete Horvaatia kodanik.

Siiski võivad ELi riigid reserveerida teatud töökohad oma riigi kodanikele, kuid ainult juhul, kui need hõlmavad:

 • avaliku võimu teostamist
 • riigi üldiste huvide kaitset.

Need on tavaliselt diplomaatilise teenistuse, relvajõudude, politsei- ja julgeolekujõudude, kohtu- ja maksuorganite ametikohad. Kuid ka seal peavad ametikohad, mis avaliku võimu teostamisega seotud ei ole, olema avatud teistele ELi kodanikele. Näiteks ei hõlma halduslikud ja tehnilise toe ametikohad avaliku võimu teostamist, nii et neid töökohti oma riigi kodanikele reserveerida ei saa.

Et saada tööd avalikus sektoris, võib teil olla tarvis taotleda ametlikku kvalifikatsiooni tunnustamist riigis, kus töötada soovite.

Teie uus riik ei tohi teie tööalaseid kogemusi madalamalt hinnata vaid seepärast, et saite need teises ELi riigis, kui on vaja

 • otsustada, millisele ametikohale te sobite, kui töökonkursil osalemiseks nõutakse tööstaaži või kogemusi;
 • määrata teie palka, ametijärku või muid tingimusi.

Näidisjuhtum

Teie kogemusi ELis võetakse arvesse

Elisa Prantsusmaalt töötas Prantsusmaal 10 aastat õpetajana ja kolis siis Itaaliasse. Itaalia tunnustas tema kvalifikatsiooni õpetajana töötamiseks, kuid Itaalia ametiasutuste jaoks oli ta algaja ning talle määrati madalaim tööstaaž ja palgaaste.

Kui Itaalias määratakse õpetajate tööstaaži ja palka vastavalt erialase kogemuse aastatele, siis peab Itaalia samaväärselt hindama Elisa teises ELi riigis saadud võrreldavat töökogemust.

Vt ka:

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

ELi õigusaktid
 • Komisjoni talituste töödokument "Töötajate vaba liikumine avalikus sektoris" English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid