Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 07/06/2019

Juurdepääs avaliku sektori töökohtadele

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

ELi kodanikuna on teil õigus töötada teises ELi riigis, kaasa arvatud avalikus sektoris — näiteks riigiettevõtetes, valitsusorganites ja avaliku sektori asutustes.

Teie õigus töötada mõnes ELi riigis võib olla ajutiselt piiratud, kui olete Horvaatia kodanik.

Siiski võivad ELi riigid reserveerida teatud töökohad oma riigi kodanikele, kuid ainult juhul, kui need hõlmavad:

Need on tavaliselt diplomaatilise teenistuse, relvajõudude, politsei- ja julgeolekujõudude, kohtu- ja maksuorganite ametikohad. Kuid ka seal peavad ametikohad, mis avaliku võimu teostamisega seotud ei ole, olema avatud teistele ELi kodanikele. Näiteks ei hõlma halduslikud ja tehnilise toe ametikohad avaliku võimu teostamist, nii et neid töökohti oma riigi kodanikele reserveerida ei saa.

Et saada tööd avalikus sektoris, võib teil olla tarvis taotleda ametlikku kvalifikatsiooni tunnustamist riigis, kus töötada soovite.

Teie uus riik ei tohi teie tööalaseid kogemusi madalamalt hinnata vaid seepärast, et saite need teises ELi riigis, kui on vaja

Näidisjuhtum

Teie kogemusi ELis võetakse arvesse

Elisa Prantsusmaalt töötas Prantsusmaal 10 aastat õpetajana ja kolis siis Itaaliasse. Itaalia tunnustas tema kvalifikatsiooni õpetajana töötamiseks, kuid Itaalia ametiasutuste jaoks oli ta algaja ning talle määrati madalaim tööstaaž ja palgaaste.

Kui Itaalias määratakse õpetajate tööstaaži ja palka vastavalt erialase kogemuse aastatele, siis peab Itaalia samaväärselt hindama Elisa teises ELi riigis saadud võrreldavat töökogemust.

Vt ka:

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: