Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε επιχειρήσεις του δημοσίου, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Το δικαίωμά σας να εργαστείτε σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να υπόκειται προσωρινά σε περιορισμούς αν είστε υπήκοος Κροατίας.

Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να έχουν το δικαίωμα να απασχολούν σε ορισμένες θέσεις εργασίας μόνον δικούς τους υπηκόους, εφόσον όμως οι θέσεις αυτές συνεπάγονται:

Πρόκειται κατά κανόνα για θέσεις στο διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και ασφάλεια, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. Ακόμα και στους τομείς αυτούς, όμως, οι θέσεις που δεν συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας πρέπει να είναι ανοικτές και στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, θέσεις εργασίας στους τομείς της διοίκησης ή της τεχνικής υποστήριξης δεν συνεπάγονται άσκηση εξουσίας, οπότε δεν πρέπει να προορίζονται μόνο για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε.

Η νέα σας χώρα δεν μπορεί να θεωρήσει υποδεέστερη την επαγγελματική εμπειρία σας για τον λόγο και μόνο ότι την αποκτήσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ:

Μια αληθινή ιστορία

Η προϋπηρεσία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετράει

Η Ελίζα από τη Γαλλία εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Γαλλία επί 10 χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία. Τα προσόντα της ως εκπαιδευτικού αναγνωρίστηκαν στην Ιταλία, αλλά οι Ιταλικές αρχές την κατέταξαν στον χαμηλότερο βαθμό αρχαιότητας και μισθοδοσίας.

Αν η αρχαιότητα και ο μισθός των εκπαιδευτικών καθορίζονται στην Ιταλία με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, η Ιταλία έπρεπε να αξιολογήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την προϋπηρεσία που απέκτησε η Ελίζα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Δείτε επίσης:

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: