Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 17/04/2018

Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημοσίου

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου τομέα, όπως π.χ. σε επιχειρήσεις του δημοσίου, κρατικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.

Το δικαίωμά σας να εργαστείτε σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να υπόκειται προσωρινά σε περιορισμούς αν είστε υπήκοος Κροατίας.

Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να έχουν το δικαίωμα να απασχολούν σε ορισμένες θέσεις εργασίας μόνον δικούς τους υπηκόους, εφόσον όμως οι θέσεις αυτές συνεπάγονται:

 • άσκηση δημόσιας εξουσίας
 • προάσπιση γενικών συμφερόντων του κράτους.

Πρόκειται κατά κανόνα για θέσεις στο διπλωματικό σώμα, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και ασφάλεια, τις δικαστικές και φορολογικές αρχές. Ακόμα και στους τομείς αυτούς, όμως, οι θέσεις που δεν συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας πρέπει να είναι ανοικτές και στους υπηκόους άλλων χωρών της ΕΕ. Για παράδειγμα, θέσεις εργασίας στους τομείς της διοίκησης ή της τεχνικής υποστήριξης δεν συνεπάγονται άσκηση εξουσίας, οπότε δεν πρέπει να προορίζονται μόνο για τους υπηκόους της εκάστοτε χώρας.

Για να προσληφθείτε στο δημόσιο, ενδέχεται να απαιτείται αναγνώριση των προσόντων σας στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε.

Η νέα σας χώρα δεν μπορεί να θεωρήσει υποδεέστερη την επαγγελματική εμπειρία σας για τον λόγο και μόνο ότι την αποκτήσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ:

 • όταν πρέπει να αποφασιστεί για ποιες θέσεις είστε κατάλληλοι, εφόσον απαιτείται αρχαιότητα ή προϋπηρεσία για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό πρόσληψης
 • κατά τον καθορισμό του μισθού ή άλλου όρου.

Μια αληθινή ιστορία

Η προϋπηρεσία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετράει

Η Ελίζα από τη Γαλλία εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη Γαλλία επί 10 χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία. Τα προσόντα της ως εκπαιδευτικού αναγνωρίστηκαν στην Ιταλία, αλλά οι Ιταλικές αρχές την κατέταξαν στον χαμηλότερο βαθμό αρχαιότητας και μισθοδοσίας.

Αν η αρχαιότητα και ο μισθός των εκπαιδευτικών καθορίζονται στην Ιταλία με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, η Ιταλία έπρεπε να αξιολογήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο την προϋπηρεσία που απέκτησε η Ελίζα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Δείτε επίσης:

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Νομοθεσία της ΕΕ
 • Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο δημόσιο" English
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές