Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 17/04/2018

Достъп до работа в публичния сектор

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Като граждани на ЕС имате право да работите в друга страна от ЕС, включително в публичния сектор, като например в държавни компании, правителствени служби или публични органи.

Правото ви на работа в някои страни от ЕС може да подлежи на временни ограничения, ако сте гражданин на Хърватия.

Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват:

 • упражняване на публична власт
 • опазване на общите интереси на държавата.

Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност, съдебните и данъчните органи. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС. Така например длъжностите, свързани с административна и техническа поддръжка, не включват такива правомощия и поради това не могат да бъдат запазени само за граждани на съответната страна.

За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите.

Тя не може да ви признае по-малък от натрупания от вас трудов стаж въз основа на това, че той е придобит в друга страна от ЕС, когато:

 • решава за кои постове можете да кандидатствате, в случай че за тях се изисква известен стаж;
 • определя заплата ви, степента ви или други условия.

Лична история

Вашият трудов стаж в ЕС е от значение

Елиза от Франция работи там като учител в продължение на 10 години, след което отива да живее в Италия. В Италия признават учителската ѝ квалификация, но я смятат за начинаеща и съответно ѝ дават най-ниската заплата.

Ако стажът и заплатата на учителите в Италия се определят според годините професионален опит, на Елиза трябва да бъде признат същият стаж като на нейните италиански колеги.

Вижте също:

Признаване на професионални квалификации

Законодателство на ЕС
 • Работен документ на службите на Комисията "Свободно движение на работещите в публичния сектор" English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети