Последна проверка: 24/01/2019

Достъп до работа в публичния сектор

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Като граждани на ЕС имате право да работите в друга страна от ЕС, включително в публичния сектор, като например в държавни компании, правителствени служби или публични органи.

Правото ви на работа в някои страни от ЕС може да подлежи на временни ограничения, ако сте гражданин на Хърватия.

Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват:

Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност, съдебните и данъчните органи. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС. Така например длъжностите, свързани с административна и техническа поддръжка, не включват такива правомощия и поради това не могат да бъдат запазени само за граждани на съответната страна.

За да получите работа в публичния сектор, може да имате нужда от официално признаване на вашите квалификации в страната, в която искате да работите.

Тя не може да ви признае по-малък от натрупания от вас трудов стаж въз основа на това, че той е придобит в друга страна от ЕС, когато:

Лична история

Вашият трудов стаж в ЕС е от значение

Елиза от Франция работи там като учител в продължение на 10 години, след което отива да живее в Италия. В Италия признават учителската ѝ квалификация, но я смятат за начинаеща и съответно ѝ дават най-ниската заплата.

Ако стажът и заплатата на учителите в Италия се определят според годините професионален опит, на Елиза трябва да бъде признат същият стаж като на нейните италиански колеги.

Вижте също:

Признаване на професионални квалификации

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: