Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 07/03/2018

Registrácia auta a príslušné dane

Prechodný pobyt

Ak máte trvalý pobyt vo vašom členskom štáte a bývate v inej krajine EÚ kratšie ako 6 mesiacov, nemusíte si v nej svoje auto registrovať ani zaň platiť dane súvisiace s registráciou, pretože auto zostáva prihlásené v krajine vášho trvalého pobytu. Možno však budete musieť zaplatiť iné dane súvisiace s používaním vášho auta v tejto krajine (cestnú daň).

Ak ste v krajine EÚ, v ktorej žijete kratšie ako 6 mesiacov, svoje auto neprihlásili, podľa zákona ho nemôžete požičiavať alebo prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine. Takéto osoby môžu jazdiť vaším autom len vo vašom sprievode.

Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú pobyt vo vašej novej krajine.

Ak plánujete zostať v cudzej krajine dlhšie ako 6 mesiacov, mali by ste si zmeniť aj miesto trvalého pobytu a svoje auto v nej musíte bezodkladne zaregistrovať .

Presťahovanie sa do zahraničia

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ (plánujete v nej zostať dlhšie ako 6 mesiacov) aj so svojím autom, budete ho v nej musieť zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane.

Svoje auto musíte prihlásiť čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 6 mesiacov od vášho príchodu. Mali by ste si overiť, aké dokumenty a náležitosti sú potrebné na registráciu auta.

V niektorých krajinách vám môžu priznať pri sťahovaní z jednej krajiny do druhej výnimku z platenia registračnej dane v prípade, že spĺňate nevyhnutné podmienky a lehoty. Skôr ako sa presťahujete do novej krajiny si overte, aké vnútroštátne pravidlá sa v tejto krajine uplatňujú.

Príklad

Ak vopred poznáte pravidlá, ušetríte peniaze!

Španielka Cristina si našla prácu v Portugalsku a presťahovala sa tam. Svoje auto v Portugalsku zaregistrovala až po 8 mesiacoch, pretože nevedela o 6-mesačnej lehote na prihlásenie vozidla.

Bolo jej povedané, že keby auto zaregistrovala skôr, nebola by musela zaplatiť registračnú daň. Ako doplnkovú informáciu uvádzame, že v Portugalsku sa 6-mesačná lehota počíta odo dňa, kedy opustíte svoju krajinu, a nie od príchodu do Portugalska.

Výnimky z povinnej registrácie po 6 mesiacoch

Študenti

Ak ste v cudzej krajine len kvôli štúdiu, nemusíte si tam auto zaregistrovať ani zaň platiť daň počas celej dĺžky vášho študijného pobytu. Ale ak počas vášho pobytu začnete ako študent pracovať, svoje auto musíte v tejto krajine zaregistrovať.

Skôr ako vycestujete z domovskej krajiny by ste si mali overiť, aké pravidlá platia v krajine vášho študijného pobytu – či potrebujete splniť nejaké administratívne náležitosti (napr. v niektorých krajinách musíte mať potvrdenie o zápise na štúdium, ktoré musíte mať v aute so sebou) alebo osobitné podmienky, aby ste nemali problémy pri policajnej kontrole.

Osobitné pravidlá sa uplatňujú v Dánsku, kde ako študent z EÚ musíte svoje auto zaregistrovať, ak váš pobyt v Dánsku počas obdobia 2 rokov presiahne 365 dní. V tomto prípade môžete požiadať dánske úrady o povolenie viesť auto, ktoré je prihlásené do evidencie v inej krajine EÚ.

Príklad

Mathieu je Francúz žijúci v Belgicku, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. So svojím autom mal nehodu a šiel na políciu, aby mal hlásenie pre poisťovaciu spoločnosť. Po zistení, že Mathieu žil v Belgicku vyše roka bez toho, aby tu auto zaregistroval, mu polícia oznámila, že je to nezákonné a dostane pokutu.

Mathieu však doložil, že je zaregistrovaný na univerzite v Antverpách a ako zahraničný študent z EÚ v Belgicku nemusí zaplatiť žiadne dane.

Cezhraniční pracovníci

Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a platiť zaň daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Ak používate firemné auto (zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete), môžete ho používať na súkromné účely v krajine trvalého pobytu bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. Overte si rôzne pravidlá, ktoré sa týkajú používania firemných vozidiel v EÚ.

Viac informácií o registrácii vozidla a príslušných daniach, ako aj odkazy na webové sídla vnútroštátnych orgánov nájdete na:

Výber štátu
 • Rumunskoenro
 • Slovensko *
 • Slovinsko *
 • Spojené kráľovstvoen
 • Talianskoenit
 • Írskoen
 • Česká republikacsen
 • Španielskoenes
 • Švédskoensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo