A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 12/06/2017

Jármű-nyilvántartásbavétel és adózás

Ideiglenes tartózkodás esetén

Ha Ön megtartja állandó lakóhelyét abban az uniós országban, ahol él, de 6 hónapnál kevesebb ideig egy másik uniós tagállamban tartózkodik, akkor nem kell autóját nyilvántartásba vetetnie, sem regisztrációs adót fizetnie ott – a jármű maradhat továbbra is az állandó lakóhelye szerinti ország nyilvántartásában. Előfordulhat azonban, hogy az ideiglenes tartózkodás szerinti országban Önnek a gépjármű-használat után egyéb díjakat (pl. közlekedési adót) kell fizetnie.

Ha Ön kevesebb mint 6 hónapig tartózkodik egy másik uniós országban, és nem regisztráltatja ott autóját, a jog szerint nem adhatja kölcsön vagy bérbe autóját olyan személynek, aki az adott ország lakosa. Ilyen személy csak akkor vezetheti a járművet, ha Ön is vele utazik.

Kölcsönadhatja azonban a kocsit a látogatóba érkező barátainak vagy családtagjainak – feltéve, hogy nem lakosai annak az országnak, ahol Ön ideiglenesen tartózkodik.

Ha Ön több mint 6 hónapig kíván tartózkodni egy másik uniós országban, az általános szabály szerint be kell jelentkeznie az adott országban állandó lakosként, és járművét is haladéktalanul nyilvántartásba kell vetetnie ott.

Külföldre költözés esetén

Ha Ön hazájából egy másik uniós országba költözik (ahol a tervei szerint 6 hónapnál tovább fog tartózkodni), és magával viszi személygépkocsiját, azt az új lakóhelye szerinti országban nyilvántartásba kell vetetnie, és ki kell fizetnie a vonatkozó díjakat és adókat.

Gépjárművét a lehető leghamarabb – de legkésőbb az országba érkezését követő 6. hónap végéig – regisztráltatnia kell. Nézzen utána, hogy a nyilvántartásba vételhez milyen dokumentumokra lesz szüksége, és milyen alaki követelményeknek kell megfelelnie.

Egyes uniós országokban Ön jogosult lehet arra, hogy adómentesen regisztráltassa személygépkocsiját, amikor egy másik országból odaköltözik, feltéve hogy megfelel a vonatkozó feltételeknek, és betartja az előírt határidőket. Költözés előtt érdemes tájékozódnia az új lakóhelye szerinti ország szabályairól.

Konkrét eset

Pénzt takaríthat meg, ha ismeri a szabályokat!

Cristina Spanyolországból Portugáliába költözött, mivel ott talált munkát. Nem tudta, hogy 6 hónapon belül regisztráltatnia kell gépkocsiját, ezért csak 8 hónap múlva kérelmezte a nyilvántartásba vételt Portugáliában.

A hatóságok tájékoztatták, hogy ha hamarabb kérte volna autója regisztrálását, nem kellett volna regisztrációs adót fizetnie. Azt is fontos tudni, hogy Portugáliában a 6 hónapot attól a naptól számítják, amikor a regisztrációt kérelmező személy elhagyta származási országát, és nem attól az időponttól, amikor megérkezik Portugáliába.

 

Kivételek a 6 hónapon belüli regisztrálás kötelezettsége alól

Diákok

Ha Ön kizárólag tanulmányok folytatása céljából tartózkodik egy másik uniós országban, közlekedhet ott autójával anélkül, hogy regisztráltatná és adót fizetne utána ott – mindaddig, amíg hallgatói jogviszonyban áll az ország valamelyik oktatási intézményével. Ha azonban úgy dönt, hogy tanulmányai mellett dolgozni is fog, akkor járművét regisztráltatnia kell az adott országban.

Mielőtt útnak indul, ellenőrizze annak az országnak a szabályait, ahol tanulni fog. Gondoskodjon arról, hogy egy esetleges közúti ellenőrzés során bizonyítani tudja, hogy megfelel az adott ország adminisztratív követelményeinek vagy egyéb különleges feltételeinek – egyes országokban például ilyenkor fel kell mutatnia az egyetemre/iskolába stb. történő beiratkozást igazoló okmányt.

Dániára különleges szabályok vonatkoznak. Az EU más országaiból érkező diákoknak Dániában nyilvántartásba kell vetetniük gépjárművüket, kivéve, ha egy 2 éves időszak alatt kevesebb mint 365 napig élnek ott. Ebben az esetben a külföldi diákok kérvényezhetik a dán hatóságoktól, hogy használhassák a más uniós országban regisztrált autójukat Dániában.

Konkrét eset

Mathieu francia állampolgár, de Belgiumban él, ahol kétéves posztgraduális képzésen vesz részt. Amikor autójában kár keletkezett, Mathieu elment a rendőrségre, hogy beszerezze a biztosító által kért kárfelvételi jegyzőkönyvet. A rendőrségen azt mondták Mathieu-nek, hogy mivel több mint egy éve él Belgiumban, és ezalatt nem regisztráltatta a járművet, helyzete jogellenes, és büntetést kell fizetnie.

Mathieu azonban bizonyítani tudta, hogy az antwerpeni egyetem hallgatója, és uniós országból származó külföldi diákként nem kell gépjárműadót és útadót fizetnie Belgiumban.

Határ menti ingázók

Ön határ menti ingázónak minősül (akár alkalmazott, akár önálló vállalkozó), ha a határ egyik oldalán lakik és a határ másik oldalán dolgozik, és legalább hetente egyszer hazatér.

Ha Ön saját autóját használja a lakóhelye és munkahelye közötti rendszeres ingázáshoz, Önnek abban az országban kell nyilvántartásba vetetnie a kocsit, és ott kell adót fizetnie, ahol él – nem ott, ahol dolgozik.

Ha Ön céges autóval rendelkezik abban az országban, ahol dolgozik, a kocsit abban az országban is használhatja, ahol él – anélkül, hogy nyilvántartásba kellene ott vetetnie. Tájékozódjon a céges autók Unióban történő használatának feltételeiről.

 

A jármű-nyilvántartással és a gépjárműadókkal kapcsolatos további információkért, valamint a tagállami hatóságok elérhetőségeiért látogasson el a következő webhelyre:

Ország kiválasztása
 • Olaszországenit
 • Portugália *
 • Romániaenro
 • Spanyolországenes
 • Svédországensv
 • Szlovákia *
 • Szlovénia *
 • Észtországenet
 • Írországen

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz