Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/06/2017

Registrace vozidla a poplatky

Dočasný pobyt

Pokud máte trvalý pobyt ve své domovské zemi, ale v jiné zemi Unie pobýváte dočasně, tj. méně než 6 měsíců, nemusíte tam svůj vůz registrovat ani tam platit související poplatky. Auto zůstane přihlášeno v zemi vašeho trvalého bydliště. Můžete však být vyzváni, abyste zaplatili jiné poplatky týkající se používání svého vozidla v této zemi (např. silniční daň).

Jestliže v jiné zemi EU pobýváte méně než 6 měsíců a své auto jste tam nezaregistrovali, nesmíte ho půjčit ani pronajmout žádnému obyvateli dané země. Ten smí vaše vozidlo řídit pouze v tom případě, že s ním pojedete i vy.

Své auto však můžete půjčovat rodinným příslušníkům či přátelům, kteří jsou u vás na návštěvě. Nesmí se ale jednat o obyvatele dané země.

Pokud plánujete v jiné zemi pobývat déle než 6 měsíců, měli byste si v této zemi zařídit trvalý pobyt a svůj vůz tam musíte bezodkladně zaregistrovat .

Přestěhování do zahraničí

Pokud se přestěhujete do jiné země EU (plánujete tam zůstat déle než 6 měsíců) a vezmete si s sebou i své auto, budete ho tam muset zaregistrovat a platit příslušné poplatky a daně.

Auto musíte zaregistrovat co nejdříve a v každém případě nejpozději 6 měsíců od data příjezdu. Ověřte si také, jaké dokumenty a formality daný stát vyžaduje.

V některých zemích můžete mít nárok na osvobození od daně za registraci vozidla a to v případě, že se stěhujete z jiné země EU a splňujete příslušné podmínky a lhůty. Před odjezdem do cílové země se informujte o platných vnitrostátních předpisech.

Příklad

Seznamte se s příslušnými předpisy a vyhnete se tak případným nepříjemnostem

Cristina je ze Španělska a přestěhovala se za prací do Portugalska. Nevěděla však o šestiměsíční registrační lhůtě a svůj vůz si přehlásila až po 8 měsících.

Teprve pak se dozvěděla, že kdyby si auto zaregistrovala dříve, nemusela by platit registrační poplatek. Navíc se v Portugalsku šestiměsíční lhůta nepočítá od chvíle, kdy vstoupíte do země, ale již od chvíle, kdy opustíte svou domovskou zemi.

 

V jakých případech se povinná šestiměsíční registrační lhůta neuplatní

Studenti

Pokud v jiné zemi pobýváte pouze za účelem studia, můžete tam svůj vůz během této doby používat bez toho, abyste ho museli zaregistrovat nebo z něj platit daně. Jestliže však jako student začnete během svého pobytu pracovat, musíte si nechat auto v této zemi zaregistrovat.

Před odjezdem z domovské země byste se měli informovat o platných předpisech v zemi, ve které chcete studovat. Možná budete muset splnit určité administrativní náležitosti (např. v některých zemích musíte požádat o vydání osvědčení o zápisu na univerzitu, případně jinou školu, které musíte mít během řízení vozidla u sebe) nebo další zvláštní podmínky, abyste během policejní kontroly neměli problémy.

Zvláštní pravidla platí v Dánsku, kde jako student z jiné země EU nemusíte své auto zaregistrovat, pokud tam po dobu 2 let bydlíte kratší dobu než 365 dní. V takovém případě můžete dánské úřady požádat o vydání povolení k řízení svého vozidla, které je zaregistrováno v jiné zemi EU.

Příklad

Mathieu je z Francie a v současné době je na dvouletém postgraduálním studiu v Belgii. Jeho auto bylo poškozeno. Šel proto na policii, aby sepsali hlášení pro jeho pojišťovnu. Když policie zjistila, že Mathieu už žije v Belgii déle než rok bez toho, aby své vozidlo zaregistroval, sdělili mu, že je to nelegální a že bude muset zaplatit pokutu.

Mathieu však mohl prokázat, že studuje na univerzitě v Antverpách, a jako student z jiné země EU proto nemusí v Belgii platit daň z auta ani silniční daň.

Přeshraniční pracovníci

Za přeshraničního pracovníka (v zaměstnaneckém poměru či OSVČ) jste považováni tehdy, pokud pracujete na jedné straně státní hranice, ale bydlíte na druhé straně, přičemž domů se vracíte alespoň jednou týdně.

Pokud k pravidelnému dojíždění do práce za hranice používáte vlastní auto, musíte ho zaregistrovat v zemi, kde bydlíte, tedy nikoli tam, kde pracujete, a musíte zde odvádět i příslušné daně.

Jestliže používáte služební vůz, který je zaregistrován v zemi, kde pracujete, můžete ho používat i v zemi bydliště, aniž byste ho zde museli zaregistrovat. Přečtěte si informace o různých podmínkách, jež se vztahují na používání služebního auta v EU.

 

Další informace o registraci vozidel a příslušných poplatcích a daních a také odkazy na internetové stránky vnitrostátních orgánů viz:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství