Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Bilregistrering och skatter

 • Jag bor i Frankrike och har köpt en ny bil från en bilhandlare i Belgien. Jag betalade moms för den där. Men nu när jag registrerar bilen i Frankrike säger man att jag ska betala moms här också. Det måste väl vara fel?

  JA och NEJ – Du ska inte behöva betala moms i två länder. Momsen på bilar ska betalas i det land där de är registrerade, dvs. i Frankrike i ditt fall (alltså inte i landet där bilen är köpt, vilket är huvudprincipen för andra varor).

  Du skulle ha berättat för bilhandlaren att du tänkte registrera bilen i Frankrike. Då hade du sluppit betala belgisk moms.

  Eftersom du redan har betalat moms i Belgien, ska du ansöka om momsåterbetalning från de belgiska myndigheterna. Då måste du med hjälp av ett intyg från de franska myndigheterna styrka att du har registrerat bilen i Frankrike inom sex månader från den dag då bilen togs i trafik och att du inte har kört 600 mil sedan dess.

 • Jag tänker köpa en bil i Tyskland och ta med den tillbaka till Sverige där jag bor. Hur gör jag för att registrera bilen?  

  Även om du tänker registrera bilen i Sverige, så måste du ändå skaffa tyska registreringsskyltar för att köra hem den. Om bilen är ny, kan du skaffa tillfälliga registreringsskyltar (exportskyltar) – då behöver du inte heller betala moms i Tyskland. Om bilen är begagnad måste du nog skaffa vanliga tyska skyltar, även för en kort tid. Fundera på om du inte ska få bilen transporterad till Sverige för då behöver du inte registrera den i Tyskland. Jämför vad de olika alternativen kostar.

 • Jag är britt och har efter pensioneringen flyttat till Malta. Jag tog med mig min bil, men när jag registrerade den i Malta, blev jag tillsagd att betala en mycket hög importavgift. Jag trodde att importavgifter var avskaffade på EU:s inre marknad.

  Importavgifter har avskaffats inom EU. Kanske är avgifterna i själva verket registreringsavgifter och fordonsskatt som man måste betala om man har en bil registrerad i ett land, oberoende av var den kommer från. Sådana skatter och avgifter regleras inte i EU-rätten, och du måste betala dem – under förutsättning att de inte diskriminerar importerade bilar. Registreringsavgiften ska till exempel inte vara högre än avgiften för en liknande bil som redan är registrerad i Malta.

 • Jag tänker flytta från Belgien till Portugal med min bil. Den portugisiska registreringsavgiften är mycket hög. Är det inte orättvist att jag ska betala en sådan hög avgift när jag redan har betalat en gång i Belgien och portugisiska invånare bara betalar en gång per bil?

  Det finns inga gemensamma regler för registreringen av personbilar i EU. EU-länderna får därför ta ut registreringsavgifter när en bil registreras inom deras territorium för första gången. Eftersom det orsakar problem för människor i din situation, bestämmer EU-länderna i dagsläget själva om de beviljar undantag för bilar som ägaren tar med sig i samband med en utlandsflytt. Kontakta de portugisiska myndigheterna och fråga om på ditt fall är undantaget och i så fall på vilka villkor.

 • Jag vill köpa en bil i Tyskland och ta med hem till Finland. Måste jag betala moms två gånger och sedan begära återbetalning?

  NEJ –  Berätta bara för den tyska säljaren att du tänker registrera bilen i ett annat land. Då ska du bara behöva betala moms i Finland.

Läs mer på huvudsidan
Bilregistrering och skatter
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd