Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Registrácia auta a príslušné dane

 • Žijem vo Francúzsku.  Od obchodníka v Belgicku som si kúpil nové auto a zaplatil zaň DPH. Pri registrácii auta vo Francúzsku odo mňa teraz žiadajú, aby som DPH zaplatil znova. Je to v poriadku?

  ÁNO aj NIE. DPH sa platí len v jednej krajine a DPH za automobil sa platí v krajine, v ktorej bude zaregistrovaný, t. j. vo Francúzsku (nie v krajine, v ktorej ste ho kúpili, čo je zároveň pravidlo platiace pre väčšinu ďalších tovarov).

  Obchodníka ste mali informovať, že auto plánujete zaregistrovať vo Francúzsku a mohli ste sa tak vyhnúť platbe DPH v Belgicku.

  Keďže ste však už DPH v Belgicku zaplatili, teraz by ste mali požiadať o vrátenie DPH belgický daňový úrad. Na to potrebujete potvrdenie od francúzskych úradov, že ste auto zaregistrovali vo Francúzsku do šiestich mesiacov od jeho prvej registrácie a do najazdenia 6 000 km.

 • Chcem si kúpiť auto v Nemecku a priviezť si ho do Francúzska, kde aj žijem. Ako by som ho mal zaregistrovať?  

  Aj keď auto napokon budete musieť zaregistrovať vo Francúzsku, najprv vám musia prideliť nemeckú poznávaciu značku, aby ste si ho mohli do Francúzska priviezť. Ak ide o nové auto, mali by ste požiadať o dočasné poznávacie značky, vďaka čomu sa v Nemecku vyhnete plateniu DPH. Ak je auto ojazdené, pravdepodobne budete potrebovať bežné nemecké poznávacie značky, aj keď len na krátke obdobie. Zvážte aj dodávku auta priamo do Francúzska, čím by ste sa vyhli povinnosti registrácie v Nemecku a porovnajte si náklady.

 • Som občanom Spojeného kráľovstva a svoj dôchodok trávim na Malte. Priviezol som si na Maltu svoje auto, ale keď som ho tam zaregistroval, žiadali odo mňa, aby som zaplatil neprimerane vysoké dane.  Myslel som si, že dovozné clo bolo v rámci jednotného európskeho trhu zrušené?

  Dovozné clo bolo v rámci EÚ zrušené. Je možné, že poplatky, ktoré musíte zaplatiť, sú vlastne registračná a cestná daň. Tie sa platia za všetky registrované autá v danej krajine bez ohľadu na to, odkiaľ sú tieto autá dovezené.   Právne predpisy EÚ tieto dane neupravujú a ak nepredstavujú znevýhodnenie pre dovážané autá, musíte ich zaplatiť. Napríklad registračná daň na dovezené auto by nemala byť vyššia ako daň za registráciu podobného auta, ktoré bolo kúpené priamo na Malte.

 • Sťahujem sa z Belgicka do Portugalska a beriem si so sebou svoje auto. Registračná daň v Portugalsku je veľmi vysoká. Nie je to nespravodlivé, že musím znova zaplatiť takúto daň, keď som ju už zaplatil v Belgicku, pričom osoby s pobytom v Portugalsku ju platia iba raz?

  Daň za registráciu osobného automobilu nie je harmonizovaná na úrovni EÚ. Členské štáty EÚ preto môžu slobodne určovať registračnú daň pri prvej registrácii auta na svojom území. Vzhľadom na znevýhodnenie ľudí vo vašej situácii je v rukách každého členského štátu rozhodnúť, či udelí výnimku pre autá, ktorých majitelia menia miesto svojho pobytu.  Mali by ste kontaktovať portugalské úrady a zistiť, či je vo vašom prípade možné uplatniť výnimku, prípadne za akých podmienok.

 • Chcem si kúpiť auto v Nemecku a priviezť a zaregistrovať ho doma v Holandsku. Musím zaplatiť DPH dvakrát a následne si ju žiadať späť?

  NIE. Len informujte nemeckého predajcu, že svoje auto budete registrovať v inej krajine. DPH zaplatíte iba v Holandsku.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Registrácia auta a príslušné dane
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo