Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 01/03/2017

Auto registreerimine ja maksud – Eesti

Sõiduki registreerimise eeskirjad

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ja kolite Eestisse, peate oma auto registreerima juhul, kui olete selle omanik.

Sõiduki ümberregistreerimise tähtaeg

Kui asute ametlikult elama Eestisse (teie elukohariik on Eesti) ning soovite siin kasutada autot, mis varem oli registreeritud teises ELi liikmesriigis, tuleb auto ümber registreerida viie päeva jooksul alates päevast, mil hakkasite autot Eestis kasutama .

Sõidukeid, mis on varem registreeritud teises ELi liikmesriigis, registreeritakse ümber MaanteeametisEnglish.

Ajutised registreerimismärgid

Kui ostate auto välismaal, tunnustatakse Eestis ajutisi registreerimismärke, mis on välja antud teises ELi liikmesriigis auto transiidiks omaniku elukohariiki.

Eestis saab transiidiks mõeldud registreerimismärke osta MaanteeametistEnglish ning need maksavad 60 eurot .

Erandid sõiduki registreerimise kohustusest

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning kolite Eestisse, saate oma autot Eestis kasutada ka siis, kui see on veel registreeritud teie endises koduriigis.

Autot tohib Eestis kasutada 12 kuu jooksul järgmistel tingimustel:

 • te elate alaliselt välisriigis
 • olete autot Eestis kasutanud vähem kui 12 kuud

Kui kasutate autot rohkem kui 12 kuu jooksul, peate selle registreerima ning tasuma registreerimismaksu.

Sõiduki registreerimiseks Eestis tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • registreerimiseelse tehnoülevaatuse akt
 • omandiõigust tõendavad dokumendid
 • registreerimistunnistus
 • tüübivastavuse tunnistus
 • tollidokumendid
 • ekspertiisiaktid
 • vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt

Üliõpilased

Kui tulete teisest ELi liikmesriigist ning asute üliõpilasena õppima Eestis:

 • peate registreerima oma auto Eestis õpingute ajaks, kui elate alaliselt Eestis. Seda ei pea tegema juhul, kui auto omanikud on teie vanemad, kes ei ela Eestis
 • peate tasuma auto registreerimismaksu ja/või automaksu Eestis
 • peate ostma oma autole õpingute ajaks lisakindlustuse

Kui te Eestis õppimise ajal asute siin ka tööle, peate oma auto registreerima ning maksma sellega seotud makse.

Pensionärid, teise eluaseme omanikud, piiriülesed töötajad ja piiriülesed füüsilisest isikust ettevõtjad (ametiautod)

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning teil on Eestis teine eluase (mida te ei kasuta rohkem kui kuus kuud aastas), ei pea te oma sõidukit Eestis registreerima.

Samuti olete auto kohustuslikust registreerimisest vabastatud juhul, kui:

 • te elate alaliselt välisriigis
 • te kasutate oma autot Eestis vähem kui 12 kuud

Automaks

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning soovite registreerida ja kasutada oma autot Eestis, tuleb teil tasuda järgmised maksud:

 • registreerimistasud: 130 eurot (sõiduki registreerimine) + 62 eurot (registreerimismärgid)

Kui te oma sõidukit Eestis ei registreeri, ei tule sellelt ka midagi maksta.

Lisateave selle teema kohta
Auto registreerimine ja maksud
Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid