Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 06/03/2018

Registrace vozidla a poplatky – Česká republika

Pravidla registrace

Občané EU, kteří se přistěhují do České republiky, mají povinnost si tam nechat svůj automobil zaregistrovat .

Lhůta pro novou registraci vozidla

Pokud změníte trvalé bydliště a přestěhujete se do České republiky, máte na registraci vozidla, které již bylo předtím registrováno v jiné zemi EU, 2 týdny.

Za tím účelem se obraťte na obecní úřad ve městě vašeho nového bydliště.

Dočasné poznávací značky

Pokud koupíte auto v zahraničí, budou vám v České republice uznány tranzitní poznávací značky vydané v jiné zemi Unie, abyste mohli vozidlo dopravit do místa vašeho bydliště.

Tyto značky vám vydají tam, kde automobil kupujete.

Výjimky z povinnosti vozidlo zaregistrovat

Pokud jste občanem EU a do České republiky se stěhujete dočasně, můžete tam své vozidlo řídit až po dobu 6 měsíců, i když je stále registrováno v zemi vašeho původního bydliště.

Studenti


Pokud pocházíte z jiné země EU a v České republice studujete:

 • musíte mít po dobu trvání studia své vozidlo zaregistrováno u místních orgánů
 • musíte v České republice zaplatit poplatek za registraci vozidla a platit tam silniční daň
 • musíte tam mít po dobu trvání studia sjednáno dodatečné pojištění vozidla.

Jestliže jako student v České republice také pracujete, musíte tam své vozidlo zaregistrovat a platit příslušné poplatky a daně.

Důchodci, osoby mající v ČR druhé bydliště, přeshraniční pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné dojíždějící za prací do ČR (služební vozidla)

Pokud jste občanem EU a v České republice vlastníte nemovitost, kterou využíváte jako druhé bydliště, avšak nikoli déle než 6 měsíců v roce, své vozidlo tam registrovat nemusíte.

Daň z motorových vozidel

Pokud jste občanem EU a chcete v České republice své auto zaregistrovat a používat ho, musíte zaplatit tyto poplatky a daně:

 • poplatek za registraci: spotřební daň
 • silniční daň
 • ostatní poplatky a daně: Ne všechny kategorie vozidel podléhají silniční dani či poplatku za registraci.

Od poplatku za registraci jsou osvobozeny tyto kategorie vozidel: žádné.

Od silniční daně jsou osvobozeny tyto kategorie vozidel:

 1. vozidla s méně než čtyřmi koly registrována v kategorii L 1
 2. vozidla používaná diplomatickými misemi a konzulárními úřady
 3. vozidla provozovaná vnitrostátními službami veřejné dopravy
 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, policií, poskytovateli zdravotní péče apod.
 5. vozidla k čištění ulic a k silničnímu značení
 6. vozidla zajišťující veřejnou dopravu či přepravu zboží s hmotností do 12 tuny, která používají:
 • elektrický pohon
 • hybridní pohon, jenž kombinuje elektrický a spalovací motor
 • jako palivo LPG nebo CNG
 • palivo E85.

Pokud v České republice vozidlo nezaregistrujete, nepodléhá žádné z výše uvedených daní.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Registrace vozidla a poplatky
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství