Available languages:

Zakendoen
Laatste controle: 24/04/2019

Uw auto inschrijven in een ander EU-land – Nederland

Inschrijvingsplicht

Als u als EU-onderdaan naar Nederland verhuist en u neemt een auto mee, dan moet u die in Nederland inschrijven als het kentekenbewijs op uw naam staat, tenzij u student bent en de auto niet van u is, maar bijvoorbeeld van uw ouders.

Termijn waarbinnen u de auto moet inschrijven

Vanaf de dag van inschrijving in Nederland heeft u 6-8 weken om een eerder in een ander EU-land ingeschreven auto in Nederland te registeren, als u tenminste in het bezit bent van een vrijstelling verhuisgoed voor uw auto. Zonder deze vrijstelling moet uw auto al vanaf de eerste dag na uw inschrijving in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven.

U moet het kentekenbewijs aanvragen bij de RDW.

Eendagskentekenbewijs

Als u een auto in het buitenland heeft gekocht, mag u niet met de tijdelijke buitenlandse kentekenplaten uit een ander EU-land naar uw woonplaats in Nederland rijden. U heeft een Nederlands eendagskentekenbewijs van de RDW nodig.

Uitzonderingen op de inschrijvingsplicht

Als EU-onderdaan die naar Nederland verhuist mag u uw auto niet in Nederland gebruiken zolang deze nog is ingeschreven in het land waar u vandaan komt.

Studenten

Als u als student uit een ander EU-land tijdelijk in Nederland gaat studeren:

 • hoeft u geen Nederlands kentekenbewijs aan te vragen voor uw eigen auto, zolang u in Nederland studeert. Dit geldt ook als het niet uw auto is, maar de auto van uw ouders;
 • hoeft u over uw buitenlandse auto geen BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen) of motorrijtuigenbelasting te betalen;
 • hoeft u geen aanvullende autoverzekering af te sluiten voor de duur van uw studie, zolang uw buitenlandse verzekering geldig is.

Om voor deze vrijstellingen in aanmerking te komen, moet u een voor de duur van uw studieverblijf geldig bewijs van inschrijving aan een universiteit (of andere onderwijsinstelling) in uw voertuig hebben en bij controle aan de autoriteiten overleggen.

U kunt zo'n bewijs aanvragen bij uw onderwijsinstelling.

Als u als buitenlandse student ook werkt in Nederland, moet u uw voertuig wél in Nederland inschrijven en ook alle eventuele belastingen betalen. Op deze regel bestaan echter verschillende uitzonderingen en daarom kunt u het best contact opnemen met de Belastingdiensten om te zien of u in Nederland al dan niet een kentekenbewijs moet aanvragen en belasting moet betalen.

Gepensioneerden, eigenaars van een tweede huis, grensarbeiders, zelfstandigen met een onderneming in het buitenland (bedrijfsauto's)

Als EU-onderdaan met een tweede huis in Nederland (dat u niet meer dan zes maanden per jaar gebruikt), hoeft u uw auto niet in Nederland in te schrijven. Zolang u zelf niet in de Basisregistratie Personen bent ingeschreven, hoeft u ook uw auto niet in te schrijven.

U hoeft ook geen bpm te betalen als u zelf niet staat ingeschreven.

Belastingen

Als EU-onderdaan moet u bij de inschrijving van uw voertuig in Nederland de volgende belastingen betalen:

 • bij de inschrijving: BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen)
 • jaarlijks: motorrijtuigenbelasting

De volgende categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van de bpm:

 • voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een beperking
 • voertuigen voor persoonlijk gebruik
 • kampeerauto's en motorrijwielen ouder dan 17,5 jaar
 • bestelauto's ouder dan 5 jaar

Voor de volgende categorieën is geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd:

 • benzineauto's ouder dan 40 jaar
 • Voor auto's die van vóór 31-12-1987 dateren, maar nog geen 40 jaar oud zijn, geldt een verlaagd tarief in het kader van de oldtimerovergangsregeling.
 • Voor kampeerauto's en voor minder vervuilende auto's gelden andere tarieven.

Als uw auto niet in Nederland is ingeschreven, hoeft u deze belastingen niet te betalen.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: