Available languages:

Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 18/05/2018

Ir-reġistrazzjoni tal-karozza f'pajjiż ieħor tal-UE – Malta

Regoli ta' reġistrazzjoni

Bħala ċittadin tal-UE li qed tiċċaqlaq lejn Malta, għandek tirreġistra l-karozza tiegħek jekk inti sid il-vettura.

Żmien allokat għar-reġistrazzjoni mill-ġdid ta' vettura

Jekk tbiddel il-pajjiż ta' residenza tiegħek għal Malta, mal-wasla tal-vettura f'Malta, għandek tinnotifika lill-Awtorità u tikseb, bi ħlas ta' tariffa, permess temporanju ta' ċirkolazzjoni li jippermettilek tuża l-vettura f'Malta għal perjodu massimu ta' tletin ġurnata kalendarja konsekuttiva biex tirreġistra mill-ġdid vettura li diġà kienet reġistrata f'pajjiż ieħor tal-UE – L-Att dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzji tal-Vetturi b'Mutur (Kapitolu 368) u r-Regolamenti dwar ir-Reġistrazzjoni u l-Liċenzjar ta' Vetturi b'Mutur (Leġiżlazzjoni Sussidjarja 368.02).

Biex tirreġistra mill-ġdid vettura li qabel kienet reġistrata f'pajjiż ieħor tal-UE, asal wasla sa Transport Maltaen.

Pjanċi tar-reġistrazzjoni temporanji

Jekk tixtri karozza minn pajjiż ieħor, il-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' tranżitu maħruġa f'pajjiż ieħor tal-UE għandhom jiġu rikonoxxuti f'Malta għall-finijiet ta' sewqan tal-karozza tiegħek lura lejn il-post ta' residenza tiegħek.

Tista' tikseb il-pjanċi ta' tranżitu mill-Vehicle Licensing Unit, Land Transport Directorate, Hornworks Ditch, Floriana, FRN1230, għal €235.00

 

Eżenzjonijiet mill-obbligu ta' reġistrazzjoni ta' vettura

Bħala ċittadin tal-UE li tiċċaqlaq lejn Malta, tista' tuża l-vettura tiegħek hawnhekk, filwaqt li hi tkun għada reġistrata fil-pajjiż domiċiljari preċedenti.

Tista' tużaha għal seba' xhur skont dawn il-kundizzjonijiet:

 • hi tinġab temporanjament f'Malta għal perjodu, konsekuttiv jew mod ieħor, li ma jeċċedix seba' xhur fi kwalunkwe perjodu ta' tnax-il xahar;
 • minn persuna li għandha r-residenza normali tagħha barra minn Malta;
 • il-persuna ma għandhiex dokument ta' identifikazzjoni legalment valida (Att dwar il-Karta tal-Identità u Dokumenti ta' Identità oħrajn), jew hi, skont l-Att imsemmi, obbligata li tkun fil-pussess ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu jew ma nħarġilhiex permess residenzjali f'termini tal-Immigrazzjoni, u,
 • il-vettura hi għal użu privat jew għal użu kummerċjali: bil-kundizzjoni li meta vettura privata reġistrata fil-pajjiż ta' residenza normali tal-utent hi użata b'mod regolari għall-vjaġġ bejn ir-residenza tagħha f'dak il-pajjiż u l-post tax-xogħol tagħha f'negozju f'Malta, l-eżenzjoni mit-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-vettura għandha tkun mingħajr kwalunkwe limitu ta' żmien.

Studenti

Jekk int student f'Malta minn pajjiż ieħor tal-UE:

 • ma għandekx għalfejn tirreġistra l-karozza tiegħek mal-awtoritajiet hawnhekk għall-perjodu ta' studju tiegħek. Dan ma għandux japplika jekk il-karozza hi proprjetà tal-ġenituri tiegħek,
 • ma għandekx għalfejn tħallas it-taxxa ta' reġistrazzjoni fuqha f'Malta.
 • jeħtieġ li tkun inxurjata għall-perjodu ta' studju tiegħek hawnhekk.

Biex tikkwalifika għal eżenzjoni mir-rekwiżit tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, jeħtieġlek iġġib ċertifikat ta' reġistrazzjoni mill-università (jew skola/kulleġġ ieħor), li hu validu għal tnax-il xahar u evidenza tal-wasla tal-vettura f'Malta, kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tal-vettura, u kopja ta' ċertifikat ta' assigurazzjoni valida u tħallihom fil-vettura f'każ ta' kontrolli mill-awtoritajiet. Tista' tikseb ċertifikat ta' reġistrazzjoni / dokumenti ta' appoġġ mill-awtoritajiet tal-edukazzjoni.

Jekk, bħala student, qed ukoll taħdem full time f'Malta, jeħtieġlek tirreġistra l-vettura u tħallas it-taxxi relatati.

Pensjonanti, dawk li għandhom it-tieni dar, vjaġġaturi transfruntieri, vjaġġaturi transfruntieri li jaħdmu għal rashom (karozzi tal-kumpanija)

Bħala ċittadin tal-UE b'residenza oħra f'Malta (li tuża għal mhux aktar minn 6 xhur fis-sena), ma għandekx għalfejn tirreġistra l-vetturi tiegħek hawnhekk.

Int eżenti mir-reġistrazzjoni obbligatorja tal-karozza jekk tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

 • hi tinġab temporanjament f'Malta għal perjodu, konsekuttiv jew mod ieħor, li ma jeċċedix seba' xhur fi kwalunkwe perjodu ta' tnax-il xahar;
 • minn persuna li għandha r-residenza normali tagħha barra minn Malta;
 • il-persuna ma għandhiex dokument ta' identifikazzjoni legalment valida (Att dwar il-Karta tal-Identità u Dokumenti ta' Identità oħrajn), jew hi, skont l-Att imsemmi, obbligata li tkun fil-pussess ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu jew ma nħarġilhiex permess residenzjali f'termini tal-Immigrazzjoni, u,
 • il-vettura hi għal użu privat jew għal użu kummerċjali: bil-kundizzjoni li meta vettura privata reġistrata fil-pajjiż ta' residenza normali tal-utent hi użata b'mod regolari għall-vjaġġ bejn ir-residenza tagħha f'dak il-pajjiż u l-post tax-xogħol tagħha f'negozju f'Malta, l-eżenzjoni mit-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-vettura għandha tkun mingħajr kwalunkwe limitu ta' żmien.

Taxxa fuq il-karozza

Bħala ċittadin tal-UE, jekk tixtieq tirreġistra u tuża l-karozza tiegħek f'Malta jeħtieġlek tħallas it-taxxi segwenti:

 • taxxi ta' reġistrazzjonien
 • taxxa ta' triqen
 • taxxi oħrajn: Mhux il-kategoriji kollha ta' vetturi huma soġġetti għat-taxxa ta' reġistrazzjoni u/jew ta' triq.

Il-kategoriji ta' vetturi segwenti huma eżentati mit-taxxi ta' reġistrazzjoni:

 • Motoċikletti ta' mhux aktar minn 250cc;
 • Vetturi qodma ċċertifikati b'età 'l fuq minn 50 sena;
 • Vetturi bil-mutur tal-Kategorija M użati f'żoni magħluqa, bħal żoni ta' baċiri jew ajruporti jew portijiet;
 • Trakters agrikoli;
 • Forklifts, xovils, gafef, rombli tat-toroq, buldowżers, pavers tat-toroq, scarifiers tat-toroq, cutters tal-blat u finishers tal-asfalt.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: