Available languages:

Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 11/02/2019

Gépjármű nyilvántartásba vétele egy másik uniós országban – Magyarország

Járművek közúti használata

Ha egy uniós állampolgár Magyarországra költözik, ott külföldi rendszámú járművét csak korlátozott ideig használhatja. Ezt követően az autót regisztráltatnia kell Magyarországon (kivéve, ha a jármű a közúti forgalomban nem vesz részt).

Az Unió más országaiban nyilvántartott magánhasználatú személygépkocsik ugyanolyan feltételekkel üzemeltethetők Magyarországon, mint az ott regisztrált autók: a legtöbb autópálya és bizonyos utak használata díjkötelesEnglish, míg más utak díjmentesek. A nehéz tehergépjárművel közlekedőknek általános útdíjat kell fizetniük.

Ha Ön szokásos tartózkodási helyét Magyarországra teszi át, járműjét regisztráltatnia kell az országban – ehhez több hivatalos teendőt is teljesítenie kell.

Járműregisztráció Magyarországon

A külföldről (uniós vagy nem uniós országból) behozott járművek regisztrációja iránti kérelemmel együtt bemutatandó dokumentumok:

 • igazolás a jármű kötelező felelősségbiztosításáról;
 • valamely tulajdonszerzési okirat (adásvételi szerződés vagy számla stb.). Az idegen nyelvű okiratokat le kell fordíttatni magyarra. Hiteles fordítás készíttethető az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával (OFFI). Magyarországon több ügyfélszolgálati irodája is működik. Az OFFI webhelye: http://www.offi.hu/kapcsolat;
 • a gépjárműadó megfizetésének bizonyítéka, azaz a jármű korábbi, eredeti nyelvű forgalmi engedélyének I. (és adott esetben II.) része (új járművek esetén a megfelelőségi tanúsítvány);
 • meghatalmazás, ha nem az üzembentartó vagy a tulajdonos jár el;
 • a regisztrációs adó befizetéséről szóló igazolás (ha a járművet első alkalommal regisztrálják Magyarországon);
 • a jármű magyarországi műszaki vizsgáját igazoló dokumentum (akkor is szükség van rá, ha van olyan, külföldön kiállított érvényes dokumentum, amely igazolja az ott alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget);
 • a kérelmet benyújtó személy azonosító okmánya.

Természetes személyek esetében:

 • személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, kártya formájú vezetői engedély, útlevél) és a szokásos tartózkodási helyet igazoló okmány;
 • ha az eljárást egy megbízott személy folytatja le: az illető személyazonosító okmánya és a meghatalmazás.

Jogi személyek esetében :

 • közjegyző által hitelesített aláírásminta vagy annak másolata;
 • a vállalat nevében történő ügyintézésre irányuló jogosultság igazolása;
 • a vállalatot képviselő természetes személy személyazonosító okmánya és a szokásos tartózkodási helyét igazoló okmány;
 • buszok és 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében a regisztrációs hatóság tekintetében joghatósággal rendelkező önkormányzati szerv igazolása arról, hogy a jármű megfelelő helyen fog parkolni.

Díjak

Egyenként 6 ezer forintot (összesen tehát 12 ezer forintot) kell fizetni:

 • a jármű közúti forgalomba helyezését lehetővé tévő forgalmi engedély kiállításáért,
 • a hitelkártya formájú jármű-törzskönyv kiállításáért.

Az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díja: 2500 Ft

Az érvényesítő címke kiállításának díja: 585 Ft

Bővebb információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a Kormányzati ÜgyfélvonalEnglish munkatársaival.

Az ügyfélszolgálat angol nyelven is elérhető, és mindennap a nap 24 órában fogadja a megkereséseket. Az adminisztratív formaságoknak az egyablakos ügyintézés keretében, bármelyik kormányablaknál eleget lehet tenni.

További információkért lásd az egyes irodákat és azok nyitvatartását. A kérelmek feldolgozásának határideje max. 21 nap, de ha a kérelmet megfelelően nyújtják be, azonnali ügyintézésre is sor kerülhet.

Kivételek

Ha Ön uniós állampolgár, és Magyarországra költözött, bizonyos feltételek teljesülése esetén még akkor is használhatja járműjét, ha az egy másik tagállamban van nyilvántartásba véve.A magyarországi jogszabályok értelmében Önnek akkor kell honosíttatnia autóját Magyarországon, ha:

 • bejelentett lakcíme van az országban, és
 • szokásos tartózkodási helye Magyarország (azaz egy évből min. hat hónapot Magyarországon tölt).

Önnek nem kell járművét Magyarországon regisztráltatnia, ha :

 • külföldön működő vállalat cégautójáról van szó,
 • Ön nem Magyarország területén él,
 • összesen max. 30 napig használja az autót (egy hat hónapos időtartamon belül), és az autó üzembentartója okiratban adott engedélyt annak használatára, az időtartam megjelölésével,
 • a járművet Ön annak külföldi üzembentartójától rendszeres munkavégzés céljából kapta belföldi használatra.

A magyarországi jogszabályok értelmében a nem uniós országban kibocsátott rendszámtáblájú autóval max. hat hónapig lehet jogszerűen közlekedni attól az időponttól kezdve, hogy az autó (vámkezelést követően) belépett az ország területére. Hat hónap elteltével a járművet honosíttatni kell.

A jármű papírjait közúti ellenőrzés keretében a rendőrség ellenőrizheti. További információkért látogasson el az Országos Rendőr-főkapitányság weboldalára.Országos Rendőr-főkapitányság (Magyarország)

Diákok

Ha Ön egy másik uniós tagállam állampolgára, és Magyarországon végzi tanulmányait:

 • nem kell feltétlenül regisztráltatnia gépjárművét magyarországi tanulmányainak idejére, ha az autó az Ön tulajdonában van vagy a szülei tulajdonában van és ők az üzemben tartók (és nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel). Ha Ön hat hónapnál tovább szeretne Magyarországon tanulni, szüksége lesz a külföldi állandó lakcímét igazoló dokumentumra és annak magyar fordítására, vagy (ha nem Ön az autó tulajdonosa vagy üzembentartója) egy olyan okiratra, amely igazolja a jármű használatának jogszerűségét (pl. a szülők nyilatkozata);
 • a külföldön nyilvántartott, magánhasználatú személygépkocsik ugyanolyan feltételekkel üzemeltethetők Magyarországon, mint az ott regisztrált autók: a legtöbb autópálya és bizonyos utak használata díjköteles, míg más utak díjmentesek. A nehéz tehergépjárművel közlekedőknek általános útdíjat kell fizetniük. További információk az útdíjakról ;
 • ha a jármű rendelkezik nemzetközi kötelező felelősségbiztosítással, Önnek nem kell új biztosítást kötnie autójára magyarországi tartózkodásának idejére.

Ahhoz, hogy mentességet kapjon a jármű magyarországi regisztrációja alól, Önnek nem feltétlenül kell igazoló dokumentumot felmutatnia arról, hogy az adott oktatási intézmény diákja.

Javasoljuk, hogy a közúti ellenőrzéskor bemutatandó okmányainak hivatalos magyar fordításában szerepeljen az a tény is, hogy Ön tanulmányai miatt tartózkodik Magyarországon, és hogy autóját ebben a (hallgatói) minőségében használja.

Ugyanezek a feltételek vonatkoznak azokra a diákokra, akik tanulmányaik mellett dolgoznak is Magyarországon.

Nyugdíjasok, másodlagos lakóhellyel rendelkezők, határ menti ingázók

A határ menti ingázóknak a lakóhelyük szerinti országban kell a járművüket regisztráltatniuk. Ha Ön külföldi rendszámú autóval közlekedik, akkor közúti ellenőrzéskor dokumentummal kell tudnia igazolni külföldi lakóhelyét. Ha céges autót vezet, akkor azt is igazolnia kell, hogy a járművet engedéllyel használja Magyarországon.

Ha Ön uniós tagállam állampolgára, és ingatlanja (pl. nyaralója) van Magyarországon, külföldi rendszámtáblájú autóját abban az esetben kell regisztráltatnia, ha azt – egy hat hónapos időtartam alatt – több mint 30 napig használja az országban.

Ön csak akkor élvez mentességet e regisztrációs kötelezettség alól, ha rendszeresen ingázik (azaz külföldön dolgozik és ott használja a járművet) és bizonyítani tudja, hogy szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy ha fel tudja mutatni a külföldi rendszámtáblájú autó rendszeres magyarországi használatára irányuló engedélyét.

Ideiglenes rendszámtáblák

Ha Ön az EU egy másik országában vásárol gépjárművet, azt ideiglenes rendszámtáblával felszerelve kell Magyarországra hoznia, hogy a magyar hatóságok közúti ellenőrzés során az autót elismerjék.

Ha Ön Magyarországon vásárol járművet, és onnan szeretné azt hazájába vezetni, a magyar hatóságok Z betűjelű rendszámtáblát bocsátanak ki. Nyújtsa be valamelyik kormányablaknál az alábbi dokumentumokat:

 • a tulajdonjogot igazoló okiratot,
 • az érvényes kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolását,
 • a műszaki alkalmasságot igazoló dokumentumot/műszaki vizsgálati bizonyítványt.

Díjak

A költségek:

 • Egy pár rendszámtábla: 13 ezer Ft
 • Egy darab rendszámtábla: 8500 Ft
 • Regisztrációs matrica: 1550 Ft
 • Ideiglenes forgalmi engedély: 2 500 Ft
 • Forgalomból történő ideiglenes kivonás iránti kérelem: 2300 Ft
 • A 30 napos biztosításról kiállított igazolás: kb. 10 ezer Ft (a választott biztosítótól függően)

Járműadó

Az uniós polgároknak az alábbi adókat kell befizetniük, ha járművet vesznek nyilvántartásba, illetve használnak Magyarországon.

Ha járművét nem helyezi forgalomba Magyarországon, akkor az mentes a fenti adó alól.

Regisztrációs adót nem kell fizetniük:

 • a diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjainak,
 • a nemzetközi szervezetek képviselőinek, akik nemzetközi szerződések alapján kiváltságokkal és mentességekkel rendelkeznek (még akkor sem, ha véglegesen elhagyták Magyarországot és a rendszámtáblát visszaszolgáltatták),
 • e képviseletek és szervezetek nem magyar állampolgárságú adminisztratív, technikai és kisegítő munkatársainak és családtagjainak,
 • a Z betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott, külföldre szállítási céllal Magyarországon vásárolt, illetve érvényes forgalmi engedély nélkül Magyarországon tartott és reexportra szánt gépjárművek tulajdonosainak,
 • a Magyarországon elvesztett, illetve megrongálódott vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására Z betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott gépjárművek tulajdonosainak,
 • muzeális jellegű gépjárművek tulajdonosainak.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: