Available languages:

Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/04/2019

Registrera bilen i annat EU-land – Finland

Regler för registrering

Om du bor permanent i Finland får du inte använda ett fordon som är registrerat utomlands utan att betala bilskatt i Finland.

Så registrerar du bilen

Om du flyttar till Finland och tar med dig ett utlandsregistrerat fordon för eget bruk måste du (eller ägaren) registrera det i Finland inom 30 dagar.

Du får använda ett fordon som är registrerat i ett EES-land och ska registreras i Finland redan innan du börjar betala skatt för det. Du måste dock först lämna in en anmälan till tullen om att fordonet ska tas i bruk. Sedan måste du göra en separat bilskattedeklaration till tullen inom fem dagar. Rätten att använda fordonet på grundval av anmälan om ibruktagande upphör på bilskattens förfallodag och senast tre månader efter att du lämnat in anmälan. Fordonet måste ha en trafikförsäkring som gäller i Finland.

Studerande

Om du flyttar från ett annat EU-land för att studera i Finland behöver du INTE

 • registrera din bil hos de finländska myndigheterna under studieperioden – det gäller också om bilen ägs av dina föräldrar som bor kvar i hemlandet

 • betala registreringsavgift eller fordonsskatt i Finland

 • teckna en kompletterande bilförsäkring under studierna.

För att slippa registrera bilen måste du lämna in ett inskrivningsbevis från en högskola eller annan institution som är giltigt under hela studieperioden. Om du tänker stanna i Finland i minst sex månader ska du också fylla i följande.

Du får inskrivningsbeviset från din utbildningsinstitution och tullformuläret från Skatteförvaltningens webbplats. Du måste förvara handlingarna i bilen och visa upp dem vid en eventuell kontroll.

Om du vid sidan av studierna även arbetar i Finland måste du registrera bilen och betala skatt och avgifter för den.

Pensionärer, stugägare och gränsarbetare

Om du har en fritidsbostad i Finland (som du använder högst sex månader per år) behöver du inte registrera ditt fordon där.

Fordonet behöver inte registreras om följande villkor är uppfyllda:

 • Fordonets ägare eller innehavare bor i ett annat EU-land.

 • Fordonet är registrerat i ett annat EU-land.

 • Fordonet har tagits in i Finland för eget bruk.

Använd Skatteförvaltningens blankett 1260 för att ansöka om att förlänga perioden för tillfällig användning av fordonet.

Skatteförvaltningens webbplats

Tidsfrist för att registrera ett fordon

Om du tar med dig ett utlandsregistrerat fordon för eget bruk måste du (eller ägaren) registrera det i Finland inom 30 dagar

 • efter införseln om fordonsägaren tänker bosätta sig permanent i Finland eller

 • efter att fordonsägaren anses ha bosatt sig permanent i Finland.

Hos Skatteförvaltningen och trafiksäkerhetsverket (Trafi) kan du läsa mer om hur du omregistrerar ett fordon som redan har varit registrerat i ett annat EU-land.

Provisoriska registreringsskyltar

Om du köper en bil utomlands godkänner Finland förflyttningsskyltarna från ett annat EU-land för att du ska kunna köra bilen tillbaka till ditt bostadsland.

Trafiksäkerhetsverkets 300 besiktningsstationer.

Se kundpriserna för registrering

Skatter

Om du som EU-medborgare vill registrera och använda din bil i Finland måste du betala följande skatter och avgifter:

 • Bilskatt: Skatten ska betalas till den finska skatteförvaltningen för person- och skåpbilar, bussar och lastbilar som väger högst 1 875 kilo samt motorcyklar och andra fordon i L-kategorin (t.ex. terrängfordon). Du ska betala skatten innan du registrerar eller börjar använda fordonet i Finland, utom om du fått tillstånd att tillfälligt använda fordonet skattefritt.

 • Tullar och importmoms ska också betalas om bilen importeras från ett land utanför EU.

 • Fordonsskatten ska betalas till Trafiksäkerhetsverket. Skatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Den beräknas utifrån en daglig användning och baseras på uppgifter i fordonsregistret. Skatten tas ut för en 12-månadersperiod, men du behöver inte betala någon skatt för de dagar då fordonet är avställt.

 • Drivkraftsskatt tas ut för fordon med annat bränsle än motorbensin.

 • Bränsleskatten ingår i bränslepriset.

Lätta fordon i L-kategorin, t.ex. mopeder, är undantagna från skatt. De omfattas inte av bilskattelagen, så du behöver inte ens skicka in någon skattedeklaration för dem. I regel måste du lämna in deklarationer för andra fordonskategorier och eventuellt ansöka om skattebefrielse.
Du behöver inte betala skatt för bilar i kategori M1 med en tomvikt på minst 6 000 kilo.

För EU-anställda gäller följande: Om en person som rekryterats från ett land utanför Finland börjar arbeta för ett EU-organ i Finland och tar med ett fordon för eget bruk är fordonet befriat från skatt.

Bilskatten ska betalas innan du registrerar eller börjar använda bilen i Finland – du kan bara få skattebefrielse i undantagsfall och för det mesta bara tillfälligt.

Om du använder ett fordon i Finland som du inte har registrerat där i enlighet med reglerna får du betala en högre fordonsskatt på minst 1 000 euro.

Skatteförvaltningens webbplats

Återbäring av bilskatt vid utförsel

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: