Available languages:

Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 18/05/2018

Auto registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Sõiduki registreerimise eeskirjad

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ja kolite Eestisse, peate oma auto registreerima.

Sõiduk registreeritakse Eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsilise isiku või Eesti äriregistris registreeritud juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali nimele.

Juhul kui sõiduki omanik ei ole Eesti kodakondsusega või Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud füüsiline isik ega Eestis registreeritud juriidiline isik, tuleb nimetatud nõuetele vastav isik tema esindajana registrisse kanda vastutava kasutajana.

Kuigi maanteeamet trahve ei tee, on sõiduki registreerimine kohustuslik, kui kasutate autot Eestis rohkem kui aasta.

Sõiduki ümberregistreerimise tähtaeg

Kui asute ametlikult elama Eestisse (teie elukohariik on Eesti) ning soovite siin kasutada autot, mis varem oli registreeritud teises ELi liikmesriigis, tuleb auto ümber registreerida viie tööpäeva jooksul alates päevast, mil hakkasite autot Eestis kasutama(üldjuhul pärast sõiduki riiki sissetoomist või tollivormistamist).

Sõidukeid, mis on varem registreeritud teises ELi liikmesriigis, registreeritakse ümber maanteeametis.

Ajutised registreerimismärgid

Kui ostate auto välismaal, tunnustatakse Eestis ajutisi registreerimismärke, mis on välja antud teises ELi liikmesriigis auto transiidiks omaniku elukohariiki.

Eestis saab transiidiks mõeldud registreerimismärke osta Maanteeametist ning need maksavad 60 eurot .

Erandid sõiduki registreerimise kohustusest

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning kolite Eestisse, saate oma autot Eestis kasutada ka siis, kui see on veel registreeritud teie endises koduriigis.

Autot tohib Eestis kasutada 12 kuu jooksul järgmistel tingimustel:

 • te elate alaliselt välisriigis
 • olete autot Eestis kasutanud vähem kui 12 kuud

Kui kasutate autot rohkem kui 12 kuu jooksul, peate selle registreerima ning tasuma registreerimismaksu.

Sõiduki registreerimiseks Eestis tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • registreerimiseelse tehnoülevaatuse akt
 • omandiõigust tõendavad dokumendid
 • registreerimistunnistus
 • tüübivastavuse tunnistus
 • tollidokumendid
 • ekspertiisiaktid
 • vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt

Üliõpilased

Kui tulete teisest ELi liikmesriigist ning asute üliõpilasena õppima Eestis:

 • peate registreerima oma auto Eestis õpingute ajaks, kui elate alaliselt Eestis. Seda ei pea tegema juhul, kui auto omanikud on teie vanemad, kes ei ela Eestis
 • peate tasuma auto registreerimismaksu ja/või automaksu Eestis
 • peate ostma oma autole õpingute ajaks lisakindlustuse

Kui te Eestis õppimise ajal asute siin ka tööle, peate oma auto registreerima ning maksma sellega seotud makse.

Pensionärid, teise eluaseme omanikud, piiriülesed töötajad

Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning teil on Eestis teine eluase (mida te ei kasuta rohkem kui kuus kuud aastas), ei pea te oma sõidukit Eestis registreerima.

Samuti olete auto kohustuslikust registreerimisest vabastatud juhul, kui:

 • te elate alaliselt välisriigis
 • te kasutate oma autot Eestis vähem kui 12 kuud

Automaks

Auto ja haagise registreerimisel erandeid ei ole (v.a mopeedid ja haagised, mille registrimass ei ületa 3500 kg). Kui olete Euroopa Liidu kodanik ning soovite registreerida ja kasutada oma autot Eestis, tuleb teil tasuda järgmised maksud:

 • registreerimistasud: 130 eurot (sõiduki registreerimine) + 62 eurot (registreerimismärgid)

Kui te kolite elama Eestisse (või Eestist mõnda teise riiki), Eesti ametiasutused teile auto registreerimismaksu ei hüvita.

Kui te oma sõidukit Eestis ei registreeri, ei tule sellelt ka midagi maksta.

Rohkem infot sõidukite registreerimise ja maksude kohta leiate maanteeameti kodulehelt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: