Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Registrace automobilu v jiných zemích EU – Česko

Týká se vás brexit?

Máte otázku týkající se konkrétní země?

Pravidla registrace

Občané EU, kteří se přestěhují do České republiky, mají povinnost si tam nechat svůj automobil zaregistrovat.

Auto a přípojné vozidlo můžete během kalendářního roku řídit na českých silnicích a v mezinárodní dopravě nanejvýš po dobu šesti měsíců.

Svůj automobil a přípojné vozidlo musíte zaregistrovat v registru vozidel ČR v těchto případech:

Pokud si v této lhůtě vozidlo nezaregistrujete, můžete zaplatit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Lhůta pro novou registraci vozidla

Pokud změníte trvalé bydliště a přestěhujete se do České republiky, máte na registraci vozidla, které již bylo předtím registrováno v jiné zemi EU, 2 týdny.

Za tím účelem se obraťte na obecní úřad ve městě vašeho nového bydliště.

Dočasné poznávací značky

Pokud koupíte auto v zahraničí, budou v České republice uznány tranzitní poznávací značky vydané v jiné zemi Unie, které použijete na převoz vozidla do místa svého bydliště.

Tyto značky vám vydají tam, kde automobil kupujete.

Výjimky z povinnosti vozidlo zaregistrovat

Jste-li občanem EU a do České republiky se stěhujete dočasně, můžete tam své vozidlo řídit až po dobu 6 měsíců, i když je stále registrováno v zemi vašeho původního bydliště.

Studenti

Pokud pocházíte z jiné země EU a v České republice studujete:

Jestliže jako student v České republice také pracujete, musíte tam své vozidlo zaregistrovat a platit příslušné poplatky a daně.

Důchodci, osoby, které v ČR vlastní svůj druhý dům či byt, a přeshraniční pracovníci

Jste-li občanem EU a v České republice vlastníte nemovitost, kterou využíváte jako druhé bydliště, avšak nikoli déle než 6 měsíců v roce, své vozidlo tam registrovat nemusíte.

Technické prohlídky

Používáte-li auto, které není technicky způsobilé, můžete zaplatit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Daň z motorových vozidel

Jste-li občanem EU a chcete v České republice své auto zaregistrovat a používat, musíte zaplatit tyto poplatky a daně:

Pozor!

Od poplatku za registraci není v České republice osvobozena žádná kategorie vozidel.

Od silniční daně jsou osvobozeny tyto kategorie vozidel:

  1. vozidla s méně než čtyřmi koly registrovaná v kategorii L 1
  2. vozidla používaná diplomatickými misemi a konzulárními úřady
  3. vozidla provozovaná vnitrostátními službami veřejné dopravy
  4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, policií, poskytovateli zdravotní péče apod.
  5. vozidla k čištění ulic a k silničnímu značení
  6. vozidla zajišťující veřejnou dopravu či přepravu zboží s hmotností do 12 tuny, která používají:

Pozor!

Pokud v České republice vozidlo nezaregistrujete, nepodléhá žádné z výše uvedených daní.

DPH musíte zaplatit pouze za nové vozidlo.

Za nové se považuje takové motorové silniční vozidlo s objemem válců větším než 48 cm³ nebo s výkonem nejméně 7,2 kW, které je dodáno do šesti měsíců od první registrace, nebo které má najeto méně než 6 000 km.

Pokud své nové vozidlo zaregistrujete v jiné zemi EU, můžete v České republice zažádat o vrácení DPH, protože tato daň se platí vždy v té zemi Unie, kde má být vozidlo registrováno.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: