Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Actualizare : 06/06/2017

Documente și formalități de înmatriculare auto – România

Inspecții tehnice

Dacă vă cumpărați o mașină nouă în România, trebuie să îi faceți inspecția tehnică după 2 ani de la data inspecției inițiale și a înmatriculării, (intervalul poate fi mai mic în funcție de categorie).

Dacă ați cumpărat o mașină de ocazie, data la care trebuie să îi faceți următoarea inspecție tehnică depinde de categoria de vehicul.

Inspecția tehnică auto nu trebuie efectuată de fiecare dată când un vehicul își schimbă proprietarul.

Dacă proveniți din UE și vă stabiliți în România ca proaspăt rezident, mașina înmatriculată acolo trebuie supusă unei inspecții tehnice.

Organismul de contact pentru inspecțiile tehnice auto: Registrul Auto Român

Pentru a garanta că vehiculul și echipamentul cu care este dotat acesta funcționează în mod corect și respectă standardele în materie de siguranță, trebuie efectuate inspecții tehnice periodice prin care se verifică, în general:

 • eficiența ștergătoarelor de parbriz, integritatea geamurilor și a oglinzilor
 • luminile – lămpile indicatoare, de avarii, de frânare, de schimbare a direcției de sens, de iluminare a plăcuței de înmatriculare, de ceață
 • farurile – lumina de întâlnire și lumina de drum
 • pneurile – adâncimea profilului pneurilor ≥ 1,6 mm
 • oglinzile retrovizoare – suprafață de reflexie, fixare, ajustare
 • corecta funcționare a centurilor de siguranță
 • toate sistemele de siguranță și dispozitivele pentru protecția mediului (RNTR 1).

Înmatriculare

Procedura pentru înmatricularea inițială

Puteți să vă înmatriculați mașina la Serviciul public comunitar - Regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul prefecturii în a cărei rază teritorială aveți locuința.

Pentru a înmatricula un vehicul importat (nou sau de ocazie), trebuie să prezentați următoarele documente:

 1. vehicul nou:
  • cererea de înmatriculare
  • fișa de înmatriculare (semnată de proprietar și vizată de organul fiscal teritorial competent)
  • cartea de identitate a vehiculului (original și copie)
  • documente care dovedesc că solicitantul are drept de proprietate asupra vehiculului sau remorcii (original și copie)
  • documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
  • copie a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru daune cauzate de accidente, în termen de valabilitate
  • dovada formalităților vamale de import pentru înmatricularea temporară sau permanentă
  • dovada plății taxei de înmatriculare, conform legii
  • timbrul de mediu
  • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare
  • dovada plății contravalorii plăcuțelor de înmatriculare
  • procură notarială în cazul în care documentele sunt depuse de către o persoană alta decât proprietarul, dacă este cazul
  • certificatul privind atestarea plății TVA-ului
 2. vehicul de ocazie:
  • documentele menționate pentru vehicule noi, plus
  • documentele originale de înmatriculare eliberate de autoritățile străine
  • plăcuțele de înmatriculare din țara de proveniență
  • decizia privind calculul timbrului de mediu sau alt document care atestă plata unei taxe auto speciale, taxa pe emisiile provenite de la autovehicule sau taxa de timbru de mediu, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 88 din 13 martie 2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Procedura pentru transcriere

Pentru a transcrie certificatul de înmatriculare al unui vehicul, adresați-vă Serviciului public comunitar - Regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul prefecturii în a cărei rază teritorială se află locuința proprietarului (pentru București), prezentând următoarele documente:

 • formularul de cerere
 • fișa de înmatriculare semnată de fostul și noul proprietar și vizată de organul fiscal teritorial competent (alternativ, fostul proprietar poate prezenta un certificat de atestare fiscală eliberat de organismul fiscal teritorial competent)
 • cartea de identitate a vehiculului (original și copie)
 • dovada dreptului de proprietate (original și copie)
 • documentul de identitate al solicitantului (original și copie)
 • valabilitatea inspecției tehnice periodice
 • copia poliței de asigurare RCA
 • dovada plății taxei de înmatriculare
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar (care să ateste transferul de proprietate)
 • plăcuțele de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor de înmatriculare
 • dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare
 • certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român
 • în cazul persoanelor juridice, documentele care atestă dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul (copie) precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora
 • procură notarială în cazul în care documentele sunt depuse de către o persoană alta decât proprietarul
 • dovada plății timbrului de mediu pentru autovehicul (original și copie) și decizia de calcul emisă de organismul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • dovada că proprietarul plătește taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare și taxa de timbru de mediu.

Mai multe despre procedurile de înmatriculare și transcriere pentru București

Principalele informații pe această temă
Documente și formalități de înmatriculare auto
Consultaţii publice
  Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?
  Contactați administrațiile naționale
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere