Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 01/03/2017

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων – Κύπρος

Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Αν ταξινομήσετε ένα νέο αυτοκίνητο στην Κύπρο, θα πρέπει να το περάσετε για πρώτη φορά από τεχνικό έλεγχο 4 χρόνια από την ημερομηνία ταξινόμησής του.

Αν έχετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο, θα πρέπει να το περνάτε από τεχνικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία του τελευταίου τεχνικού ελέγχου.

Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος κάθε φορά που ένα όχημα αλλάζει ιδιοκτήτη.

Αν ταξινομείτε το αυτοκίνητό σας ως νέος κάτοικος Κύπρου, προερχόμενος από άλλη χώρα της ΕΕ, το αυτοκίνητό σας πρέπει να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο.

Φορέας επικοινωνίας για τον τεχνικό έλεγχο: οποιοδήποτε τοπικό γραφείο του Τμήματος Οδικών ΜεταφορώνEnglish της πόλης όπου κατοικείτε/διαμένετε.

Για να διασφαλιστεί ότι το όχημά σας και ο εξοπλισμός του λειτουργούν σωστά και πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, πρέπει να υποβάλλονται στους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους, οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από τα εξής:

 • έλεγχος της αποτελεσματικότητας των υαλοκαθαριστήρων και του αν έχει σπάσει κάποιο παράθυρο ή καθρέπτης
 • φώτα – ενδείκτες, φώτα έκτακτης ανάγκης, πέδησης, οπισθοπορείας, πινακίδας κυκλοφορίας και ομίχλης
 • προβολείς – θέση διασταύρωσης και θέση πορείας
 • ελαστικά – βάθος αυλακώσεων πέλματος ≥ 1,6 mm.
 • κάτοπτρα οδήγησης – επιφάνεια ανάκλασης, στερέωση και ρύθμιση
 • ορθή λειτουργία των ζωνών ασφαλείας

Ταξινόμηση

Διαδικασία για:

- αρχική ταξινόμηση

Μπορείτε να ταξινομήσετε το όχημά σας σε οποιοδήποτε τοπικό γραφείο του Τμήματος Οδικών ΜεταφορώνEnglish της πόλης όπου κατοικείτε/διαμένετε.

Για να ταξινομήσετε ένα εισαγόμενο όχημα (καινούργιο ή μεταχειρισμένο), πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. νέα όχημα:
  • πιστοποιητικό συμμόρφωσης,
  • λεπτομερές σημείωμα (γνωστή και ως φορτωτική, βλ. σημείωση κατωτέρω),
  • πιστοποιητικό ασφάλισης,
  • πιστοποιητικό τελωνειακών αρχών (C72A),
  • τιμολόγιο αγοράς.
 2. μεταχειρισμένο όχημα:
  • βεβαίωση εγγραφής από τη χώρα προέλευσης (αν είναι ταξινομημένο στο όνομά σας),
  • λεπτομερές σημείωμα (γνωστή και ως φορτωτική, βλ. σημείωση κατωτέρω),
  • πιστοποιητικό ασφάλισης,
  • πιστοποιητικό τελωνειακών αρχών (C72A),
  • τιμολόγιο αγοράς (αν δεν είναι ταξινομημένο στο όνομά σας),
  • βεβαίωση τεχνικού ελέγχου (εάν το όχημα είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών).

- ανανέωση ταξινόμησης (για οχήματα που έχουν διαγραφεί στην Κύπρο)

Για να ανανεώσετε την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας, πρέπει να αποταθείτε στο τοπικό γραφείο του Τμήματος Οδικών ΜεταφορώνEnglish της πόλης όπου κατοικείτε/διαμένετε και πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • βεβαίωση ταξινόμησης,
 • πιστοποιητικό ασφάλισης,
 • βεβαίωση τεχνικού ελέγχου.

 

Σημείωση:

Η φορτωτική είναι έγγραφο που χορηγείται από τον μεταφορέα, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την αποστολή εμπορεύματος και εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο μέρος να εκτελέσει την αποστολή αυτή.

 

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές