Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 04/08/2017

Vad täcker bilförsäkringen utomlands? – Sverige

Du är skyldig att kontakta polisen om du råkar ut för en viltolycka eller olycka där någon blir allvarligt skadad. Det bästa är att ringa nödnumret 112.

Söka ersättning från den andra förarens försäkringsbolag

Det ska finnas en skadeanmälningsblankett i bilen. Båda förarna ska fylla i och underteckna blanketten och skicka in den till sina försäkringsbolag.

Du måste använda den officiella blanketten för skadeanmälan. Om du inte har någon blankett ska du noga anteckna vad som hänt medan du fortfarande är kvar på olycksplatsen. Ta t.ex. reda på förarnas personnummer, bilregistreringsnummer och försäkringsuppgifter. Skriv ner så mycket information som möjligt.

I Sverige måste du ha minst en trafikförsäkring.

Trafikskadenämnden ser till att personer som skadas i en bilolycka får en rättvis och skälig ersättning för sina skador.

  • Personskada: högst 300 miljoner kronor
  • Skador på egendom: högst 300 miljoner kronor

Man kan dessutom få ersättning för rättskostnader och räntor.

Trafikförsäkringens ersättningsbelopp gäller per fordon och olycka.

Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd