Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 01/03/2017

Ubezpieczenie samochodu za granicą – Polska

Jeśli miałeś wypadek prawo wymaga wezwania policji na miejsce zdarzenia gdy:

 • wypadek był z ofiarami w ludziach,
 • wypadek powstał w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Procedura dochodzenia odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy obejmuje: niezwłoczne zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń drugiego uczestnika, przekazanie niezbędnych ubezpieczycielowi informacji oraz dokumentów na poparcie roszczeń.

Nie musisz skorzystać z oficjalnego formularza zgłoszenia wypadku.

Jeśli nie masz formularza oświadczenia o wypadku, gdy nadal przebywasz na miejscu zdarzenia należy zanotować następujące fakty:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane pojazdu sprawcy (marka, numer rejestracyjny),
 • dane sprawcy (imię, nazwisko, pesel, numer dowodu lub paszportu),
 • dane polisy OC sprawcy (nazwa ubezpieczyciela i numer polisy),
 • przebieg zdarzenia i powstałe szkody,
 • podpisy uczestników.

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa w Polsce pokrywa:

 • szkody na osobie: EUR 5.000.000 na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • szkody majątkowe: EUR 1.000.000 jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych.
Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Ubezpieczenie samochodu za granicą
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy