Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 01/03/2017

L-assigurazzjoni tal-karozza barra minn pajjiżek – Malta

Jekk ikollok inċident waqt li tkun Malta, ir-responsabbiltà għal tali inċident se tiġi ddeterminata skont il-Liġi Maltija; inti obbligat bil-liġi li ċċempel lill-pulizija biex tiġi fil-post tal-inċident, fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

 • korriment fiżiku mġarrab mill-partijiet involuti fl-inċident;

 • ħsara materjali lil proprjetà pubblika.

Il-proċedura għal talba għal kumpens mingħand il-kumpanija tal-assigurazzjoni tas-sewwieq l-ieħor tinvolvi:

 •  is-sottomissjoni ta' talba (b'dettalji kompluti – ara hawn taħt) lir-Rappreżentant tat-Talbiet Awtorizzati f'pajjiżek tal-Assiguratur Malti li jkopri l-vettura l-oħra involuta fl-inċident;

 •  l-identità u d-dettalji ta' kuntatt ta' dan ir-Rappreżentant tat-Talbiet tista' ġġibhom miċ-Ċentru ta' Informazzjoni nazzjonali f'pajjiżek;

 • jekk ma jeżisti ebda Rappreżenant tat-Talbiet, allura t-talba għal kumpens tista' tkun sottomessa lill-Korp ta' Kumpens nazzjonali f'pajjiżek li mbagħad jikkoordina mal-Korp ekwivalenti f'Malta.

 • Għandek tuża l-Formola ta' Dikjarazzjoni dwar Inċident tat-Traffiku uffiċjali; din jeħtiġilha tkun biss iffirmata fil-post tal-inċident (flimkien mas-sewwieq l-ieħor involut fl-inċident) jekk int taqbel b'mod sħiħ mal-kontenuti tagħha.

Din il-Formola ta' Dikjarazzjoni dwar Inċident tat-Traffiku tiġi pprovduta lilek mill-Assiguratur tiegħek qabel ma tħalli pajjiżek.

Jekk int ma għandekx il-Formola ta' Dikjarazzjoni dwar Inċident tat-Traffiku, jeħtieġlek tniżżel il-fatti li ġejjin waqt li tkun għadek fil-post tal-inċident:

 • id-data u l-post u l-ħin tal-inċident;

 • il-kundizzjoni ta' wiċċ it-triq (imxarrba / xotta);

 • id-dettalji kemm ta' kwalunkwe korriment kif ukoll ta' kwalunkwe ħsara materjali;

 • l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tas-sewwieq tal-vettura l-oħra involuta fl-inċident;

 • l-identità u d-dettalji ta' kuntatt ta' kwalunkwe xhud (xhieda) tal-inċident;

 • l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-Kumpanija tal-Assigurazzjoni tal-vettura l-oħra involuta fl-inċident;

 • id-dettalji tal-vettura l-oħra involuta fl-inċident – għamla / mudell, pjanċa ta' reġistrazzjoni, pajjiż ta' reġistrazzjoni eċċ ...);

 • l-identità u d-dettalji ta' kuntatt tal-Awtorità li kienet preżenti fil-post tal-inċident (Pulizija jew Gwardjani tat-Traffiku).

Ikun prattiku u ta' assistenza kbira jekk xi wħud mill-punti msemmijin hawn fuq huma appoġġjati b'ritratti meħudin fil-post tal-inċident (pereżempju, billi tuża l-mowbajl tiegħek).

Il-kopertura assigurata minima f'Malta hi:

għall-korrimenti personali:

 • għal kull talba: EUR 5.6 miljun (irrispettivament min-numru ta' persuni korruti).

għall-ħsarat fi proprjetà:

 • għal kull talba: EUR 1.12 miljun (irrispettivament min-numru ta' pretendenti).

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
L-assigurazzjoni tal-karozza barra minn pajjiżek
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?
  Staqsi l-amministrazzjonijiet nazzjonali
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri