Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-03-01

Transporto priemonės draudimas užsienyje – Lietuva

Jeigu patekote į avariją, įstatymu reikalaujama, kad į jos vietą iškviestumėte policiją tokiais atvejais:

 • jeigu avarijos metu buvo sužalota žmonių arba yra žuvusių;
 • jeigu vairuotojai nesutaria dėl avarijos aplinkybių;
 • jeigu per avariją padaryta tik turtinė žala, bet to turto savininko avarijos vietoje nėra.

Per kompensacijos reikalavimo iš kito vairuotojo draudimo kompanijos procedūrą:

 • nukentėjusi trečioji šalis, reikalaujanti kompensacijos iš draudiko arba draudikų biuro, praneša raštu, asmeniškai arba per atstovą atsakingam draudikui arba, atitinkamais atvejais, draudikų biurui apie eismo įvykį per 3 darbo dienas nuo jo, išskyrus atvejus, kai dėl rimtų priežasčių to negalima padaryti. Tuo atveju, kai policija nebuvo iškviesta į eismo įvykio vietą, nukentėjusioji trečioji šalis pateikia asmeniškai arba per atstovą, prašymą atlyginti žalą, deklaraciją ar bet kokį kitą dokumentą, susijusį su kelių eismo įvykio aplinkybėmis ir pasirašytą kelių eismo įvykio dalyvių, taip pat informaciją ir turimus dokumentus apie atsakingą asmenį, eismo įvykio aplinkybes bei dokumentus, įrodančius eismo įvykio metu padarytos žalos faktą, taip pat pateikia dokumentus, liudijančius apie žalos aplinkybes, faktą ir dydį;
 • jeigu padaroma materialinė žala, nukentėjusi trečioji šalis turi išsaugoti apgadintą motorinę transporto priemonę arba kitą turtą tokios būklės, kokios jie buvo tuoj po avarijos, kol jų neapžiūrės atsakingo draudiko arba draudikų biuro įgaliotas asmuo, ir leisti atsakingo draudiko arba draudikų biuro įgaliotam asmeniui apžiūrėti apgadintą arba sunaikintą turtą.

 

Nėra privaloma naudoti oficialią pranešimo apie eismo įvykį formą.

Pranešimo apie eismo įvykį forma

Jeigu neturite pranešimo apie eismo įvykį formos, jo vietoje privalote užfiksuoti tokius faktus: nubraižyti avarijos schemą, užsirašyti kelių eismo įvykio dalyvių duomenis, su avarija ir jos liudininkais susijusią informaciją, jos aplinkybes. Visa ši informacija turėtų būti patvirtinta avarijos dalyvių parašais.

 

Minimalios draudimo sumos Lietuvoje:

 • už žalą asmeniui:
  • už kiekvieną nukentėjusįjį: -
  • už vieną eismo įvykį: 5 000 000 EUR
 • už žalą turtui:
  • už vieną eismo įvykį: 1 000 000 EUR
Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Transporto priemonės draudimas užsienyje
Viešosios konsultacijos
  Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?
  Klauskite nacionalinių administravimo įstaigų
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai