A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 01/03/2017

Gépjármű-biztosítási fedezet külföldön – Magyarország

Baleset esetén értesíteni kell a rendőrséget és rendőrt kell hívni, ha személyi sérülés történt. Ha kár keletkezik más tulajdonában, vita merül fel a kárrendezés kapcsán (pl. valamelyik fél nem ismeri el a felelősségét, vagy nem tudják tisztázni a baleset körülményeit), akkor is érdemes rendőrt hívni, de nem kötelező.

Az EU jogszabályai és a Nemzetközi Zöldkártya Rendszer intézményei biztosítják, hogy a tagországok kölcsönösen elismerjék a más tagállamban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényességét. Ebben az esetben a gépjármű forgalmi rendszáma egyben a felelősségbiztosítás igazolásául is szolgál. Ettől függetlenül bizonyos tagállamokba utazáskor ajánlott a biztosítási fedezet fennállását igazoló zöldkártyát kiváltani.

Kár esetén a Nemzetközi Zöldkártya Rendszer zökkenőmentes kárrendezést tesz lehetővé a károsult saját országában még akkor is, ha a másik fél más európai országból való.

Az EU lehetővé teszi, hogy egy magyar károsult egy másik tagállamban szenvedett kár utáni igényét Magyarországon jelenthesse be magyarul, a károkozó fél biztosítója által kijelölt kárrendezési megbízottnál.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a felelősség és a kár mértékét mindig a baleset helye szerinti tagállam jogszabályai alapján állapítják meg.

A magyar biztosítási fedezet akkor is érvényes, ha a járművet nem az üzembentartó, hanem más személy vezeti.

Pótkocsi: az esetleges utánfutóknak is biztosítva kell lenniük. A Magyarországon bejegyzett pótkocsik rendszámmal rendelkeznek, így azokat az EU tagállamaiban biztosítottnak kell tekinteni, külön biztosítás megkötésére nem kötelezhetők.

Ha a másik fél volt a felelős a balesetben, akkor a másik sofőr biztosítójától kell kártérítést igényelni. Ehhez kérje el a károkozó sofőr személyes adatait, vezetésre jogosító okmányát és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat:

 • a baleset helyét és idejét,
 • a károkozó gépjármű rendszámát, honosságát, típusát, tulajdonosának nevét,
 • a károsult gépjármű rendszámát

A baleset körülményeire vonatkozó információkat az Európai Baleseti Bejelentő dokumentumban kell rögzíteni attól függetlenül, hogy a baleset résztvevői egyetértenek-e a körülményekben. A hivatalos rendőrségi jegyzőkönyv, határozat, igazolás, vádindítvány hasznos lehet a kártérítéshez. A rendőr hatósági tanúként igazolja az adatokat és a körülményeket, illetve a felelősség kérdésében a nyilatkozatokat). Rendőr hiányában is célszerű tanúkat elérhetőségeikkel együtt megjelölni, amennyiben erre lehetőség van.

Tudnivalók baleset bejelentéséhez.

Európai Baleseti Bejelentő

Kártérítési igény benyújtása nyomtatvány segítségével a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján keresztül, letölthető nyomtatványokkal és útmutatóval.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Gépjármű-biztosítási fedezet külföldön
Nyilvános konzultációk
  Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?
  Forduljon az illetékes tagállami szervhez
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz