Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 01/03/2017

Vad täcker bilförsäkringen utomlands? – Finland

Om du råkar ut för en olycka och någon blir svårt skadad eller omkommer är du enligt lag skyldig att tillkalla polis till olycksplatsen.

För att söka ersättning från den andra förarens försäkringsbolag ska du göra så här:

 • Be den förare som orsakat olyckat att anmäla olyckan till sitt försäkringsbolag.
 • Kontakta den andra förarens försäkringsbolag för att få uppgift om handläggningen av skadeanmälan och få instruktioner om hur och var ditt fordon ska repareras.
 • I internationella ärenden är det också möjligt och oftast enklare att kontakta representanten för den skyldiga partens försäkringsbolag och sköta ärendet i ditt hemland på ditt eget språk.

Det är inte obligatoriskt att använda den standardiserade skadeanmälningsblanketten, men det är ändå klokt att använda den eftersom den innehåller alla uppgifter som försäkringsbolagen behöver för att handlägga ärendet.

Skadeanmälan för motorfordon

Om du inte har någon blankett i bilen ska du skriva ner följande uppgifter medan du fortfarande är kvar på olycksplatsen:

 • Den andra förarens kontaktuppgifter.
 • Registreringsnumret på det andra fordonet.
 • Kontaktuppgifter till eventuella vittnen.
 • Alla andra uppgifter som kan underlätta handläggningen av ärendet.
 • Om skuldfrågan är oklar är det bäst att tillkalla polis.

Lägsta försäkringsersättning i Finland

 • Personskador:
  • per skadad: obegränsat
  • per skadeanmälan: obegränsat
 • Sakskador:
  • per skadeanmälan: 3 300 000 euro
Offentliga samråd
  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
  Fråga myndigheterna
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd