Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 01/03/2017

Výše krytí při nehodě v zahraničí – Česká republika

Podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o povinném ručení) musíte bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události, předložit k tomu příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Zákon obsahuje seznam dokumentů, jež musejí být pojistiteli předloženy. U nehod, které nemusí být ze zákona hlášeny policii, musí pojištěný předložit zprávu o nehodě pojistiteli.

Pojistné plnění může poškozený nárokovat přímo u pojistitele. U nehod, které nemusí být ze zákona hlášeny policii, musí poškozený předložit zprávu o nehodě pojistiteli. Pojistitel má 3 měsíce na to, aby dokončil šetření, a poté musí poškozenému do 15 dní poskytnout odškodnění.

Žádný oficiální formulář prohlášení o nehodě v ČR neexistuje. Každá pojišťovna používá svůj vlastní.

Minimální pojistné krytí v ČR činí:

  • u zranění osob, na jednu oběť: 35 000 000 Kč
  • u škody na majetku, na pohledávku: 35 000 000 Kč
Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Výše krytí při nehodě v zahraničí
Veřejné konzultace
    Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
    Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství