Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 01/03/2017

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина – България

Застрахователно покритие за МПС в чужбина (България)

Ако участвате в произшествие, законът изисква от Вас да се свържете с органите на полицията от мястото на инцидента при следните обстоятелства: при настъпване на ПТП с друго МПС, самокатастрофа, злоумишлени действия (разбита ключалка, счупено стъкло), Кражба или Грабеж на цялото МПС.

Процедурата по претендиране за обезщетение от застрахователна компания на другия водач включва: Свързвате се със застрахователя по Гражданска отговорност на виновното лице. Предоставяте моторното превозно средство за оглед, на посочено от застрахователя място. Предоставяте следните документи: документ, удостоверяващ събитието, издаден от компетентните органи, валидно свидетелство за правоуправление, регистрационен талон. Ако не сте собственик на автомобила, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно, че можете да го управлявате и да получавате обезщетения. Избирате начин на обезщетение: доверен сервиз, по фактури или по експертна оценка. При последните два случая е необходимо да предоставите банкова сметка, по която да ви бъде преведено обезщетението.

Нужно е да използвате официален формуляр за деклариране на инцидента.
Декларация за злополука
Ако не разполагате с формуляр за деклариране на произшествие, трябва да отбележите следните факти докато все още сте на мястото на инцидента:

 • дата и място на произшествието;
 • данни за всички наранявания, материални щети и свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
 • данни за връзка с другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
 • данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор (включително номер на полицата);
 • данни за превозното средство на другия шофьор (регистрационен номер, страна на регистрация, марка и модел и същите данни за ремаркето, ако има такова);
 • данни за връзка с полицейските органи, пред които е било декларирано произшествието;
 • обстоятелства на произшествието.

Минималното застрахователно покритие в България е:

 • за неимуществени и имуществени вреди в следствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.
Вижте основната информация по темата
Покритие на автомобилната застраховка в чужбина
Обществени консултации
  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
  Свържете се с националните администрации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети