Available languages:

Развиване на бизнес
Последна проверка: 06/03/2018

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина – България

Засегнати сте от Брексит?

Застрахователно покритие за МПС в чужбина (България)

Ако участвате в произшествие, законът изисква от Вас да се свържете с органите на полицията от мястото на инцидента при следните обстоятелства: при настъпване на ПТП с друго МПС, самокатастрофа, злоумишлени действия (разбита ключалка, счупено стъкло), Кражба или Грабеж на цялото МПС.

Процедурата по претендиране за обезщетение от застрахователна компания на другия водач включва: Свързвате се със застрахователя по Гражданска отговорност на виновното лице. Предоставяте моторното превозно средство за оглед, на посочено от застрахователя място. Предоставяте следните документи: документ, удостоверяващ събитието, издаден от компетентните органи, валидно свидетелство за правоуправление, регистрационен талон. Ако не сте собственик на автомобила, следва да предоставите нотариално заверено пълномощно, че можете да го управлявате и да получавате обезщетения. Избирате начин на обезщетение: доверен сервиз, по фактури или по експертна оценка. При последните два случая е необходимо да предоставите банкова сметка, по която да ви бъде преведено обезщетението.

Нужно е да използвате официален формуляр за деклариране на инцидента.
Декларация за злополука
Ако не разполагате с формуляр за деклариране на произшествие, трябва да отбележите следните факти докато все още сте на мястото на инцидента:

  • дата и място на произшествието;
  • данни за всички наранявания, материални щети и свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
  • данни за връзка с другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
  • данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор (включително номер на полицата);
  • данни за превозното средство на другия шофьор (регистрационен номер, страна на регистрация, марка и модел и същите данни за ремаркето, ако има такова);
  • данни за връзка с полицейските органи, пред които е било декларирано произшествието;
  • обстоятелства на произшествието.

Минималното застрахователно покритие в България е:

  • за неимуществени и имуществени вреди в следствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • за вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: