Available languages:

Podnikanie
Posledná kontrola: 17/01/2019

Získanie vodičského preukazu v EÚ – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Vodičské preukazy EÚ – podmienky

Výcvik vodiča a skúška z vedenia vozidla

Na to, aby ste mohli získať vodičský preukaz, musíte:

  • zapísať sa do schválenej autoškoly, v ktorej absolvujete teoretickú výučbu i praktický výcvik. Presná dĺžka teoretickej výučby a praktického výcviku bude závisieť od kategórie vodičského preukazu. Vodičský kurz nesmie trvať dlhšie než 12 mesiacov od jeho začiatku.

  • úspešne zložiť skúšku z teórie a absolvovať praktický test, ktoré zostavuje ministerstvo vnútra.

Požiadavka týkajúca sa veku

Minimálny vek na získanie vodičského preukazu:

kategória A1 (do 125 cm3) 16 rokov
kategória A2 (do 35 kW cm3) 18 rokov
kategória A (nad 35 kW cm3) 24 rokov
kategória B (osobné automobily) 17 rokov

Spôsobilosť na vedenie vozidla

Ak si chcete obnoviť vodičský preukaz z krajiny EÚ, musíte absolvovať lekársku prehliadku:

  • najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr 2 mesiace po dosiahnutí veku 65 rokov a potom každých 5 rokov (ak bol váš vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013);

  • každých päť rokov po dosiahnutí veku 65 rokov (ak bol váš vodičský preukaz vydaný po 19. januári 2013).

Pravidelné lekárske prehliadky každých päť rokov sa vyžadujú v prípade vodičov, ktorí:

  • vlastnia vodičský preukaz kategórie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Od ostatných vodičov sa povinnosť absolvovať lekársku prehliadku nevyžaduje.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: