Available languages:

Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 12/02/2020

Tiġdid tal-liċenzja tas-sewqan f'pajjiż ieħor tal-UE – Malta

Il-Brexit affettwak?

Ġedded il-liċenzja tas-sewqan tiegħek

Id-detenturi mhux Maltin ta' liċenzja tas-sewqan tal-UE għandhom l-għażla li jiskambjaw il-liċenzja tagħhom għal Liċenzja tas-Sewqan Maltija; inkella, dawn jistgħu jġedduha fejn tkun inħarġet.

Id-detenturi Maltin ta' liċenzja tas-sewqan tal-UE għandhom l-għażla li jiskambjaw il-Liċenzja tas-Sewqan Maltija tagħhom barra mill-pajjiż fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni tal-pajjiż; dawn għandhom jilħqu r-rekwiżiti ta' residenza normali kif stipulat fil-leġiżlazzjoni rilevanti SL 65.18.

Issostittwixxi liċenzja tas-sewqan mitlufa

Jekk titlef il-liċenzja tas-sewqan, ikkuntattja l-pulizija u lil Transport Maltaen.

Biex tissostitwixxi liċenzja tas-sewqan mitlufa, misruqa, imħassra jew meqruda, trid tagħti dawn id-dokumenti li ġejjin:

  • Formola ta' dikjarazzjoni VEH 39en
  • Kopja tal-karta tal-identità tiegħek
  • Miżata ta' EUR 18

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: