Available languages:

Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 25/02/2020

Vezetői engedély meghosszabbítása egy másik uniós országban – Magyarország

Önt is érinti a brexit?

Vezetői engedély meghosszabbítása

Ha Ön az egyik uniós tagállam Magyarországon élő állampolgára, külföldi vezetői engedélye meghosszabbítását a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságánál kell kérelmeznie.

Annak állítható ki új vezetői engedély, aki rendelkezik érvényes magyar vezetői engedéllyel, vagy egy olyan, Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas vezetői engedéllyel, melyet a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országok egyike bocsátott ki.

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

A vezetői engedély meghosszabbításának illetéke: 4000 forint (kivéve, ha az ügyfél nyugdíjas korú, vagy orvosi hatóságok egy évre korlátozták a vezetői engedély érvényességét – ezen esetekben 1500 forint).

Az ügyintézésre személyesen, járási (fővárosi kerületi) hivatalban vagy kormányablakban van lehetőség. Az elkészült dokumentumot ugyancsak járási (fővárosi kerületi) hivatalban vagy kormányablakban lehet kiváltani.

Ha Ön elérte az egészségügyi alkalmassági vizsga szempontjából speciálisnak számító öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor sem kell külön alkalmassági vizsgán részt vennie az okmány megújításához.

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

Elveszett vezetői engedély pótlása

Ha elveszíti járművezetői engedélyét, lépjen kapcsolatba a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatával, a Rendőrséggel, az Ön állampolgársága alapján illetékes konzulátussal, és/vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságával.

Ellopott, elvesztett, megsemmisült okmány pótlásakor vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel:

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

Az ügy intézhető bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában vagy kormányablaknál. Az elkészült okmány ugyanitt vagy postai úton vehető át.

A 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedélyek esetében az elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye elektronikus úton is bejelenthető, és kezdeményezhető a változatlan adattartalommal történő pótlás, feltéve, hogy az érintett személy adatai szerepelnek a magyar nyilvántartásokban.

A vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása illetékmentes (csatolni kell a lopást igazoló rendőrségi jegyzőkönyvet).

Elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén az eljárás illetéke 4000 forint, illetve 1500, ha a kérelmező

Az ügyintézési határidő 8 nap. Ha a tényállás tisztázásához további információkra van szükség, az ügyintézési határidő 21 nap.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: