Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 07/07/2017

Obnovenie a výmena vodičského preukazu – Slovensko

Obnovenie vodičského preukazu

Štátni príslušníci EÚ žijúci na Slovensku môžu o obnovenie svojho vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v inej krajine EÚ, požiadať príslušný orgán Policajného zboru. Poplatok za obnovenie vodičského preukazu je 6,50 EUR (vydanie do 30 dní) alebo 26 EUR (urýchlené vydanie do 2 pracovných dní).

Osoby žijúce na Slovensku, ktoré dovŕšili vek 65 rokov, musia k žiadosti o obnovenie vodičského preukazu predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Výmena strateného vodičského preukazu

Stratu vášho vodičského preukazu oznámte najbližšiemu útvaru Policajného zboru.

Podrobnejšie informácie o vodičských preukazoch nájdete tu.

Získať hlavné informácie o tejto téme
Obnovenie a výmena vodičského preukazu
Verejné konzultácie
    Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
    Obráťte sa na orgány štátnej správy
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo