Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 07/07/2017

Przedłużenie okresu ważności i wymiana prawa jazdy – Polska

Przedłużenie ważności prawa jazdy

Jeśli jako obywatel UE mieszkający w Polsce chcesz odnowić prawo jazdy wydane w innym kraju UE, możesz to zrobić w starostwie powiatowym za 100,50 PLN.

Wyrobienie nowego prawa jazdy po utracie poprzedniego

Jeśli stracisz prawo jazdy, w celu uzyskania wtórnika prawa jazdy skontaktuj się ze starostwem powiatowym.

Aby wymienić prawo jazdy wydane przez inne państwo UE należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej,
 • wyraźnej, aktualnej i kolorowej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Przedłużenie okresu ważności i wymiana prawa jazdy
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy