Podnikanie
Posledná kontrola: 24/01/2019

Obnovenie a výmena vodičského preukazu

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Vždy môžete mať len jeden vodičský preukaz EÚ. Tento preukaz vydávajú príslušné orgány krajiny EÚ, v ktorej zvyčajne žijete.

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ a svoj vodičský preukaz stratíte, prípadne vám ho ukradnú, poškodí sa resp. stratí platnosť, mali by ste požiadať o jeho obnovenie, výmenu alebo náhradu v krajine, v ktorej zvyčajne žijete.

Prečítajte si tiež, čo robiť, ak vodičský preukaz stratíte alebo vám ho ukradnú počas cestovania v zahraničí

Výmena vodičského preukazu

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne nemusíte meniť svoj vodičský preukaz. Môžete používať svoj súčasný vodičský preukaz počas obdobia jeho platnosti.

V prípade záujmu si môžete dobrovoľne vymeniť svoj vodičský preukaz za rovnocenný preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Budete musieť preukázať, že máte pobyt v danej krajine a spĺňate podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav umožňuje, aby ste šoférovali atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý.

Povinná výmena

Ak žijete v zahraničí, budete musieť vymeniť svoj vodičský preukaz za miestny:

Po výmene vášho pôvodného vodičského preukazu za miestny sa na vás budú vzťahovať pravidlá tejto krajiny (napr. obdobia platnosti a zdravotné prehliadky).

Príklad

Monica žije na Cypre a má taliansky vodičský preukaz, ktorý sa jej poškodil. Nový preukaz získa výmenou talianskeho vodičského preukazu za cyperský. Dostane teda cyperský vodičský preukaz s platnosťou 15 rokov (a nie 10 rokov, ako je to v Taliansku).

Obnovenie vodičského preukazu

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ a platnosť vášho vodičského preukazu EÚ sa skončí, budete si ho musieť obnoviť v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt .

Ak bol váš vodičský preukaz pozastavený, obmedzený, odobratý alebo zrušený v členskom štáte, ktorý ho vystavil, nebudete si ho môcť obnoviť.

Informácie pre jednotlivé krajiny

Žijete v zahraničí a potrebujete si obnoviť vodičský preukaz alebo požiadať o náhradu strateného? Prečítajte si o formalitách, ktoré sa uplatňujú v krajine, v ktorej žijete:

Výber štátu
  • Rumunskoroenro
  • Slovenskoskensk
  • Slovinskosi
  • Spojené kráľovstvogben
  • Talianskoitenit
  • Írskoieen
  • Českoczcsen
  • Španielskoesenes
  • Švédskoseensv

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Európska komisia nezodpovedá za obsah externých webových sídel.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: