Twettiq ta' negozju
L-aħħar verifika: 23/04/2019

Tiġdid u skambju tal-liċenzja tas-sewqan

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Jista' jkollok biss liċenzja tas-sewqan waħda tal-UE. Din il-liċenzja tinħareġ mill-awtoritajiet tal-pajjiż tal-UE fejn tgħix abitwalment.

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE u l-liċenzja tas-sewqn tiegħek tintiliflek, tinsteraqlek, titgħarraqlek jew tiskadilek,trid iġġeddidha, tibdilha jew tiskambjaha fil- pajjiż fejn tgħix abitwalment.

Sib ukoll x'għandek tagħmel jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek tintiliflek jew tinsteraqlek waqt li tkun qed tivvjaġġa f'pajjiż ieħor

Skambja l-liċenzja tiegħek

Jekk tibdel ir-residenza tiegħek għal pajjiż ieħor tal-UE, normalment ma jkollokx tibdel il-liċenzja tas-sewqan tiegħek. Tista' tuża l-liċenzja li għandek bħalissa sakemm tibqa' valida.

Jekk tixtieq, tista' volontarjament tiskambja l-liċenzja tiegħek ma' waħda ekwivalenti fil-pajjiż ta' residenza l-ġdid tiegħek.

Ikollok tipprova li int resident ta' dak il-pajjiż u li tissodisfa l-kundizzjonijiet għal liċenzja tas-sewqan (eż. tkun ilħaqt l-età minima, l-istat tas-saħħa tiegħek jippermettilek issuq, eċċ.).

Qabel ma l-awtoritajiet jibdlu l-liċenzja tas-sewqan tiegħek, se jikkuntattjaw lill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' residenza preċedenti tiegħek biex jaraw li l-liċenzja tas-sewqan tiegħek ma tkunx ġiet ristretta, sospiża jew irtirata.

Skambju obbligatorju

Meta tkun qed tgħix f'pajjiż ieħor, ikollok tiskambja l-liċenzja tas-sewqan tiegħek ma' waħda lokali:

Ladarba tiskambja l-liċenzja tas-sewqan oriġinali tiegħek ma' waħda lokali, se tkun suġġett għar-regoli ta' dak il-pajjiż (pereżempju dwar il-prejodi ta' validità u l-eżamijiet mediċi).

Storja bħala eżempju

Monica tgħix Ċipru u għandha liċenzja tas-sewqan Taljana li tgħarrqitilha. Biex tikseb liċenzja ġdida, ikollha tibdel il-liċenzja Taljana ma' waħda Ċiprijotta. Hi se tirċievi liċenzja minn Ċipru b'perjodu ta' validità ta' 15-il sena, minflok ta' 10 snin bħal fl-Italja.

Ġedded il-liċenzja tiegħek

Jekk tmur tgħix f'pajjiż ieħor tal-UE u l-liċenzja tas-sewqan tal-UE tiegħek tiskadi, ikollok iġġedded il-liċenzja tiegħek fil-pajjiż fejn inti resident abitwali .

Jekk il-liċenzja tas-sewqan tiegħek ġiet sospiża, ristretta, irtirata jew ikkanċellata fil-pajjiż tal-UE li ħariġha, ma tkunx tista' tiġi mġedda.

Informazzjoni speċifika għall-pajjiż

Qed tgħix barra minn pajjiżek u jeħtieġlek iġġedded il-liċenzja tiegħek jew tissostitwixxi waħda mitlufa? Iċċekkja l-formalitajiet fil-pajjiż fejn tgħix:

Agħżel il-pajjiż
 • il-Litwanjaltenlt
 • il-Lussemburguludeenfr
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlennl
 • il-Polonjaplenpl
 • il-Portugallptenpt
 • il-Ġermanjadedeen
 • in-Norveġjanoen
 • ir-Renju Unitgben
 • ir-Rumanijaroenro
 • is-Slovakkjaskensk
 • is-Slovenjasi

* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: