Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 23/04/2019

Juhiloa uuendamine ja vahetamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teil võib korraga olla ainult üks ELi juhiluba. Selle väljastavad selle ELi riigi ametiasutused, kus te alaliselt elate.

Kui asute elama teise ELi liikmesriiki ja teie juhiluba läheb kaduma, saab kahjustada, aegub või see varastatakse, peaksite selle uuendama, asendama või välja vahetama riigis, kus te alaliselt elate.

Vaadake ka, mida peate ette võtma siis, kui teie juhiluba läheb välismaal reisides kaduma või see varastatakse

Juhiloa vahetamine

Kui asute elama mõnda teise ELi liikmesriiki, siis üldjuhul ei pea te oma juhiluba vahetama. Te saate kasutada oma juhiluba kuni selle kehtivusaja lõpuni.

Kui soovite, siis saate oma juhiloa vabatahtlikult välja vahetada teie uues elukohariigis kehtiva samaväärse juhiloa vastu.

Peate tõendama, et olete asjaomase riigi resident ning et vastate juhiloa saamise tingimustele (nt ületate vanuse alammäära, teie terviseseisund võimaldab teil sõidukit juhtida jne).

Enne kui ametiasutused vahetavad teie juhiloa välja, võtavad nad ühendust teie eelmise elukohariigi ametiasutustega, et kontrollida, kas teie juhiluba ei ole piiratud, peatatud või ära võetud.

Kohustuslik vahetamine

Välismaal elades peate oma juhiloa kohaliku vastu välja vahetama siis, kui:

Kui vahetate oma juhiloa välja kohaliku vastu, kohaldatakse teie suhtes asjaomase riigi eeskirju (nt seoses juhiloa kehtivuse ja arstliku kontrolliga).

Näide

Monica elab Küprosel ning tal on Itaalia juhiluba, mis on saanud kahjustada. Uue juhiloa saamiseks peab ta vahetama oma Itaalia juhiloa Küprose oma vastu. Kümme aastat kehtiva Itaalia juhiloa asemel saab ta 15-aastase kehtivusajaga Küprose juhiloa.

Juhiloa uuendamine

Kui asute elama teise ELi liikmesriiki ja teie ELi juhiluba aegub, peate uuendama oma juhiluba riigis, kus te alaliselt elate .

Kui teie juhiluba on peatatud, piiratud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud selle väljastanud ELi liikmesriigis, siis ei saa te seda uuendada.

Riigipõhine teave

Elate välismaal ja peate uuendama oma juhiluba või asendama kaduma läinud juhiloa? Tutvuge asjaomaste formaalsustega teie elukohariigis:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: