Forretninger
Senest tjekket: 23/04/2019

Fornyelse og ombytning af kørekort

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Du må kun have ét EU-kørekort. Kørekortet udstedes af myndighederne i det EU-land, hvor du normalt bor.

Hvis du flytter til et andet EU-land, og dit kørekort bortkommer, bliver stjålet eller beskadiget eller udløber, skal du forny, erstatte eller ombytte det i det land, du normalt bor i.

Find også ud af, hvad du skal gøre, hvis du mister eller får stjålet dit kørekort under en rejse i udlandet. 

Ombytning af kørekort

Hvis du ændrer din bopæl til et andet EU-land, behøver du normalt ikke at udskifte dit kørekort. Du kan bruge dit nuværende kørekort, så længe det er gyldigt.

Hvis du ønsker det, kan du godt ombytte dit kørekort til et tilsvarende i dit nye opholdsland.

Du skal i så fald dokumentere, at du har fast bopæl i landet, og at du opfylder betingelserne for at få et kørekort (dvs. du har nået minimumsalderen, din helbredstilstand tillader dig at køre osv.).

Før myndighederne ombytter dit kørekort, kontakter de myndighederne i dit forrige bopælsland for at kontrollere, at dit kørekort ikke er begrænset, frataget eller tilbagetrukket.

Obligatorisk ombytning

Når du bor i udlandet, skal du ombytte dit kørekort til et lokalt kørekort:

Når du har ombyttet dit oprindelige kørekort til et lokalt kørekort, er du omfattet af det nye lands regler (f.eks. om gyldighed og lægeundersøgelser).

Eksempel

Monica bor i Cypern, og hendes italienske kørekort er blevet beskadiget. For at få et nyt kørekort skal hun skifte sit italienske kørekort ud med et cypriotisk. Hun får så et cypriotisk kørekort, der gælder i 15 år i stedet for 10 år som i Italien.

Fornyelse af kørekort

Hvis du flytter til et andet EU-land, og dit kørekort udløber, skal du forny det i det land, hvor du normalt bor i .

Hvis du har fået frataget dit kørekort, eller det er begrænset, tilbagetrukket eller annulleret i det EU-land, der har udstedt det, kan du ikke få det fornyet.

Landespecifikke oplysninger

Bor du i udlandet, og skal du forny dit kørekort eller erstatte et mistet kørekort? Se reglerne i det land, du bor i:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: