Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Obnovení nebo výměna řidičského průkazu

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

V Evropské unii můžete vlastnit pouze jeden řidičský průkaz, který vydal příslušný úřad v zemi, kde máte obvyklé bydliště.

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie a svůj řidičský průkaz ztratíte, je odcizen, poškozen nebo mu skončí platnost, měli byste si ho nechat v zemi obvyklého bydliště obnovit, nahradit či vyměnit.

Co dělat v případě, že jste svůj řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen na cestách v zahraničí 

Výměna řidičského průkazu

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie, obvykle svůj řidičský průkaz měnit nemusíte. Se svým současným řidičským průkazem můžete řídit tak dlouho, dokud neskončí jeho platnost.

Je však možné si nechat průkaz v nové zemi dobrovolně vyměnit za nový.

Budete muset prokázat, že v dané zemi máte trvalé bydliště a že splňujete podmínky vydání řidičského průkazu (např. že jste dosáhli předepsaného věku, že vám zdravotní stav dovoluje řídit apod.).

Než vám příslušný orgán vydá nový řidičský průkaz, obrátí se na orgány země vašeho předchozího pobytu, aby si ověřil, zda nebyla pozastavena či zrušena platnost vašeho průkazu nebo vám nebyl odňat.

Povinná výměna řidičského průkazu

Jestliže bydlíte v zahraničí, budete si muset nechat řidičský průkaz vyměnit za místní v těchto případech:

Jakmile vám vymění původní řidičský průkaz za místní, budou se na vás vztahovat místní předpisy (např. ohledně doby platnosti průkazu či frekvence lékařských kontrol).

Typická situace

Monica je Italka žijící na Kypru a její italský řidičský průkaz byl poškozen. Aby mohla získat nový průkaz, bude si ho muset nechat vyměnit za kyperský, který bude mít dobu platnosti 15 let (místo 10 let, jak je běžné v Itálii).

Obnovení řidičského průkazu

Pokud se přestěhujete do jiné země Unie a skončí vám platnost vašeho řidičského průkazu vydaného některou ze zemí EU, budete muset zažádat o vydání nového průkazu v zemi, ve které máte obvyklé bydliště .

Pokud byla platnost vašeho řidičského průkazu pozastavena či zrušena nebo vám byl odňat orgány členského státu, který ho vydal, obnovit jej nelze.

Informace z jednotlivých zemí

Bydlíte v zahraničí a potřebujete obnovit platnost řidičského průkazu nebo nechat vystavit nový po jeho ztrátě? Zde se dozvíte více o formalitách s tím spojených v zemi, ve které bydlíte:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: