Available languages:

Utolsó frissítés: 18/10/2018

Vezetői engedély meghosszabbítása és cseréje – Magyarország

Vezetői engedély meghosszabbítása

EU-s állampolgárként Magyarországon élve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (KEKKH) fordulhat, ha szeretné más tagállamban kiadott vezetői engedélye érvényességét megújíttatni.

Annak állítható ki az új vezetői engedély, aki rendelkezik érvényes magyar vagy a Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi vezető engedéllyel és kérelmezi annak kiadását.

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány ("lakcímkártya"), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)
 • amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazás eredeti példánya
 • 2 db fotó (arcképmás, igazolványkép)
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás

Egészségügyi alkalmasság lejárata miatti hosszabbítás költsége: 4000 HUF (kivéve, ha az ügyfél nyugdíjas korú, vagy orvosi hatóságok egy évre korlátozták a vezetői engedély érvényességét, ezen esetekben 1500 HUF díj fizetendő)

Az ügyintézésre személyesen járási (fővárosi kerületi) hivatalban, kormányablakban, vagy a KEKKH Központi Okmányirodájában van lehetőség. Az elkészült okmány átvehető járási (fővárosi kerületi) hivatalban, kormányablaknál vagy a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán vagy postai úton is.

Amennyiben Ön elérte az egészségügyi alkalmassági vizsga szempontjából speciálisnak számító öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor sem kell külön alkalmassági vizsgán részt vennie az okmány megújításához.

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt:

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig
 • akinek kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára,
 • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak időtartama alatt,
 • akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett,
 • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolásnak az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton történő beérkezéséig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig,
 • akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Elveszett vezetői engedély pótlása

Amennyiben elveszíti járművezetői engedélyét, lépjen kapcsolatba a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálat ával, a Rendőrséggel, az Ön állampolgársága alapján illetékes konzulátussal, és/vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Személyes Ügyfélszolgálatával.

Ellopott, elvesztett, megsemmisült okmány pótlásakor vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel:

 • az egészségi
 • a pályaalkalmassági
 • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak
 • a megszerzett vezetési jogosultsági kategória tekintetében az életkori és jártassági feltételeknek
 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van
 • aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány ("lakcímkártya"), ilyen okmánnyal nem rendelkező külföldi állampolgár esetén az idegenrendészeti hatóság által kiállított, tartózkodási jogot igazoló okmány (tartózkodási engedély)
 • a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, elvesztése, vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyv
 • elvesztés vagy megsemmisülés esetén a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás

Az ügy intézhető bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában vagy kormányablaknál, valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán. Ugyanitt vagy postai úton átvehető az elkészült okmány. Elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély tekintetében bejelenthető az elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye, és kezdeményezhető a változatlan adattartalommal történő pótlás a magyar hatóságok által olyan személyek részére, akiknek adatai szerepelnek a magyar nyilvántartásokban.

A vezetői engedély eltulajdonítás miatti pótlása illetékmentes (szükséges az ezt igazoló rendőrségi jegyzőkönyv csatolása).

Elvesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén az eljárás illetéke 4000 forint, illetve 1500 forint, amennyiben a kérelmező:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam

Az ügyintézési határidő 8 nap. Amennyiben a tényállás nem teljes körűen tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 21 nap.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: